Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dirion

dirion

Roedd yr un mor dirion ar ôl i'r ci frathu fy llaw yn garpiau.

A bydd dirion wrth bawb y mae hi'n hirlwm arnynt, heb gynhaeaf na chartref.

Os na theimla ei fod ef ei hun yn "oedi' nychlyd ar lan yr afon ddofn, gall feddwl yn dirion a gweddigar am rywrai sydd, a chanu drostynt - canu dros y rhai sy'n methu canu hwyrach - ac eiriol ar eu rhan wrth ganu.....

Yma mewn un 'frawddeg wrth wrthbwyntio Lluosog ac Unigol, newidiodd Morgan Llwyd ei dôn o un ddifri%ol, gondemniol, watwarus y rhan gyntaf i un ymbilgar, dirion yr ail ran.

er bod ei farn am gymeriad Penri yn anarferol o dirion - ar wahân i'r gred ryfedd fod gwaed Cymry'n boethach na gwaed Saeson!

Fel hyn y cymharodd Tom Parri Jones ddagrau'r llon a dagrau'r lleddf Dwy afon dirion deurudd i rai llon, Ond i'r lleddf a'r dwysbrudd Chwipiadau rhaffau ar rudd, Stori cwest ar y cystudd.

Un dirion a chydwybodol ac ymroddedig oedd fy mam.

Sami'r dewrwas, mor dirion - dy wên gynt, Dynnai gur o galon!