Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

disgleirdeb

disgleirdeb

Yr oedd y disgleirdeb o'i amgylch yn debyg i fwa mewn cwmwl ar ddiwrnod glawog; yr oedd yn edrych fel ffurf ar ogoniant yr ARGLWYDD.

Dim ond distawrwydd y coed pin, sisial y nentydd bychain, disgleirdeb yr eira ac ol troed anifeiliaid bach ynddo, lliwiau cyfoethog yr haul a godidowgrwydd yr olygfa.

Nid rhyw fath o sadistiaeth obsciwrantaidd oedd yn ysgogi'r hen frodyr ond ymwybod digon realistig a'r posibilrwydd y gellid camgymryd disgleirdeb meddwl am dduwioldeb calon.

Y tro hwn mae'n anodd iawn gweld yr alaeth o gwbl, ac mae'r rhan fwyaf ohoni yn anweladwy oherwydd disgleirdeb yn awyr.

Yngh ngalaeth A mae'r ser yn agos at ei gilydd ac felly mae disgleirdeb arwynebedd I y canol yn uchel.

O'r hyn a edrychai fel ei lwynau i fyny, gwelwn ef yn debyg i belydrau o bres, yn debyg i dân wedi ei gau mewn ffwrnais; ac o'r hyn a edrychai fel ei lwynau i lawr, gwelwn ef yn debyg i dân gyda disgleirdeb o'i amgylch.

Felly, yn ogystal â'r ffaith bod y lluniau yn 'ddyfnach' na lluniau a dynnwyd â phlatiau ffotograffig, gellir chwarae gyda nhw ar y cyfrifiadur a chanolbwyntio'n haws ar wahanol rychwantau disgleirdeb yn y llun.

Yn wir, synnwn i fawr nad yw ergydion bywyd yn golygu mwy iddi heddiw na disgleirdeb diflanedig ei dau Oscar.

Y rheswm yw bod disgleirdeb y rhan fwyaf o'r alaeth yn wannach na disgleirdeb yr awyr ac felly nid oes modd ei gweld.

Mae gan bob un o'r tair galaeth a ddarlunir yn y diagram yr un nifer o ser ac felly yr un disgleirdeb L.

Ar ôl disgleirdeb y gweledigaethau hyn syrthiai'r carcharor i anobaith a digalondid.