Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

disgwyliwn

disgwyliwn

Disgwyliwn i'r Cynulliad sefydlu Fforwm Economaidd Democrataidd i ddatblygu ystod eang o bolisïau economaidd er mwyn cryfhau economi ein cymunedau gwledig a threfol a hynny ar sail yr egwyddor o gynaladwyedd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Disgwyliwn gyfarfodydd gweithgor yn ogystal â chyfarfodydd grŵp cyflawn.

Mi gewch chi eu cyfarfod ill dau ar y diwadd." Dipyn o gawdel oedd yr ymarfer, fel y disgwyliwn, a chlywn Menna'n wfftio'r actorion.

Disgwyliwn i'r Cynulliad beidio canoli grym mewn un lle a galwn am ddatganoli'r Cynulliad ar dri safle drwy Gymru a galwn ymhellach am ddatblygiad o drefn wleidyddol lle datganolir grym i gymunedau Cymru drwy'r Cynghorau Cymuned a'r Awdurdodau Lleol.

Disgwyliwn i'r Cynulliad fod yn atebol i gymunedau Cymru gan gryfhau grym ein cymunedau i fod yn gymunedau rhydd gan felly fod yn hollol agored yn ei holl weithredoedd a datblygu perthynas ystyrlon rhwng haenau llywodraethol Cymru.

Disgwyliwn i'r Cynulliad gefnogi a gweithredu tuag at greu Trefn Addysg Annibynnol a Democrataidd i Gymru sy'n gyfundrefn addysg agored ac yn atebol i bobl Cymru.

Disgwyliwn i'r Cynulliad gynrychioli a rhagfarnu'n gadarnhaol o blaid carfanau a ormesir yn ein cymunedau.

Disgwyliwn i'r Cynulliad annog a diwygio Awdurdodau Lleol yng Nghymru hefyd i weithredu yn unol â'r egwyddorion uchod.

'Roedd popeth yn barod gennyf a disgwyliwn yn eiddgar on ni ddaeth teligram.

Disgwyliwn felly i'r Cynulliad gynrychioli pob cymuned yng Nghymru.

Disgwyliwn y byddwn yn holliach yn fuan, ond nid felly y bu hi.

Disgwyliwn yn eiddgar am fy hosan Nadolig gyntaf, wrth reswm.

Disgwyliwn i'r Cynulliad ddod o hyd i ffyrdd creadigol i annog cyfranogiad pobl Cymru gyfan yn holl brosesau'r Cynulliad gan gynnwys cynnal fforymau lleol i fudiadau pwyso a chynrychiolaeth gymunedol o bob agwedd ar fywyd ein cymunedau.

Disgwyliwn i'r Cynulliad gefnogi a gweithredu tuag at gyflawni polisïau Deddf Eiddo y Gymdeithas.