Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

diwetha

diwetha

Ddydd Sadwrn diwetha' fe ddaeth criw o artistiaid proffesiynol ac aelodau o'r cyhoedd i'r Prom yn Aberystwyth i ferfio talpiau o sebon - un o weithgareddau dathlu dengmlwyddiant Cymdeithas Gymraeg y Celfyddydau Gweledol, Gweled.

Roedd buddugoliaeth Caerdydd oddi cartre yn erbyn y Saracens yn uchafbwynt y penwythnos diwetha.

Hefyd, mae Williams, sydd wedi bod yn y diffeithwch o safbwynt Cymru yn y blynyddoedd diwetha, wedi ymuno â thîm A Cymru, fydd yn wynebu'r Eidal nos yfory.

Ddydd Gwener diwetha', fe aeth tri o ohebwyr Golwg i mewn i dri ysbyty mewn gwahanol rannau o Gymru a cheisio cyrraedd wardiau'r babanod.

Yn ystod y misoedd diwetha', mae wedi dweud pethau am aelodau fel Peter Hain ac Elfyn Llwyd a fyddai'n enllib y tu allan i furiau siambr Tŷ'r Cyffredin.

Ar ôl ei ddwy gôl Sadwrn diwetha aneffeithiol oedd yr ymosodwr o Venezuela, Giovanni Savarese.

Bydd Northampton yn hyderus ar ôl curo un o dimau gorau'r adran, Wigan, gartre, y Sadwrn diwetha.

Mae Robert Howley yn ôl yn y tîm ar ôl colli ei le yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad y tymor diwetha.

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw (dydd Mercher 29 Medi) y byddai yna rai rhaglenni Cymraeg ar S4C o Gwpan Rygbi'r Byd, a hynny yn dilyn trafodaethau manwl yn ystod yr wythnosau diwetha'.

Caerdydd, pencampwyr y tymor diwetha, yw'r ffefrynnau i ennill y Cynghrair unwaith eto.

Mi fyddan nhw'n pwysleisio fod gwerthiant dur i wledydd tramor wedi gostwng 10% yn ystod y misoedd diwetha - a hynny oherwydd bod gwerth y bunt yn rhy uchel.

Yr hanes diwetha amdano oedd iddo syrthio i'r Dock yn Lerpwl, a boddi.

Ymateb Janet Boyce ar ran yr ysbyty "R'yn ni wedi bod yn ymwybodol o hyn enoed ac, yn ystod y blynyddoedd diwetha', wedi cymryd camre i dynhau'r sustem.

Aethai diwrnod cyfan heibio ers iddo gael ei ffics diwetha a doedd Howard ddim wedi teimlo mor ofnadwy yn ei fywyd.

Mae pobol eisio ichi wnedu rhywbeth i ddal yr headlines yn y pedwar mis cynta' ond y peth anodd yw gwneud y job yn iawn." I raddau, fe greodd y Bwrdd ei broblemau ei hun - yr hyn sy'n drawiadol yw'r gwahaniaeth rhwng yr hyn a ddigwyddodd dros y saith mis diwetha' a rhethreg y Cadeirydd flwyddyn yn ôl yn awgrymu fod byd newydd ar fin gwawrio a fod yr haul hwnnw'n debyg o godi o ran arbennig o anatomi aelodau Bwrdd yr Iaith.

Mae Casnewydd yn teithio i Castres ar ôl curo'r Ffrancwyr adre yr wythnos diwetha.

'Ydw i wedi bod yn biwis iawn y misoedd diwetha 'ma, Robin?'

Mi faswn i'n leicio gwybod." Ac ar Faes yr Eisteddfod, fydd neb yn gwybod chwaith - yn groes i arfer y blynyddoedd diwetha', fydd y Bwrdd ddim yno gyda'u logo coch a gwyrdd, sydd un ai'n groes neu'n saethau'n mynd ar i mewn.

Mae pum newid yn nhîm Lloegr o'r pymtheg ddechreuodd eu gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn diwetha.

Chwarae dwy, colli dwy, oedd record Casnewydd yn erbyn Castres yn Nharian Ewrop y tymor diwetha.

Yn ôl be glywais i bu bron iddyn nnhw'ch lladd chi i gyd y tro diwetha.'

A'r Sul diwetha wrth iddo ddisgleirio eto - fel Cú Chulainn yn yr epig Táin Bó Chuailgne - yn Flanagan's Bar, yng Ngwlen, yr Almaen yr oeddwn.

Ar ôl dod mor agos at gyrraedd yr wyth ola y tymor diwetha, bydd Llanelli yn yr un grwp a'r deiliaid - Caerlyr - y tymor nesa.

Mae chwaraewr canol-cae Ffrainc, Emmanuel Petit, ymunodd â Barcelona o Arsenal yr haf diwetha, wedi dweud ei fod eisiau gadael y Nou Camp.

Mae tymor cricedwyr Morgannwg wedi gwella'n rhyfeddol dros y dyddiau diwetha.

Lloyd aeth i'r gôl ar faes Flexsys Derwyddon Cefn fis diwetha ar ôl i Tony Tucker gael cerdyn coch ar ol dau funud yn unig.

Ar ôl curo Dwyrain Canada nos Wener diwetha daeth buddugoliaeth arall i dîm datblygu Cymru neithiwr - buddugoliaeth o 19 i 13 dros Ontario.

Rydw i'n falch o glywed hynny achos rydw i wedi bod yn eitha stiff yn codi'r dyddiau diwetha 'ma.

Aeth tair blynedd heibio ers i gefnwr Clwb Rygbi Abertawe, Kevin Morgan, gael ei gap diwetha i Gymru.

Dim on yng nghyfarfod diwetha'r Bwrdd wythnos yn ôl y dechreuson nhw deimlo fod pethau'n dod at ei gilydd - o ran gwaith a'u perthynas nhwthau â'i gilydd.

Dim ond dydd Mawrth diwetha y daeth hi'n amlwg bod y gêm i gael ei chwarae 24 awr yn gynt nag a dybiwyd.

Wrth glywed Llais y Llosgwr mae'r awdur Dafydd Andrews yn cymryd un o ddirgelion mawr y blynyddoedd diwetha' - yr ymgyrch losgi tai haf - a'i gweu i mewn i nofel synhwyrol a synhwyrus.