Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

diwyg

diwyg

Qualified Architects.' Ac roedd y ddau a'u bys yn union ar byls pethau lle'r oedd lliw a llun a diwyg mewn cwestiwn.

Mae'r gwelliant a fu dros y blynyddoedd mewn diwyg adnoddau Cymraeg i'w groesawu.

Dylid nodi cryn lwyddiant yn y maes dros y degawd diwethaf, yn enwedig ym maes llyfrau plant a phobl ifanc lle y gwelwyd y twf mwyaf, ac mae ansawdd a diwyg y llyfrau'n cymharu'n ffafriol â'r hyn sydd ar gael mewn gwledydd eraill.

Mae'n wastad yn fy synnu sut mae plant yn hapus i ddarllen yr un hanesion cyfarwydd dro ar ôl tro mewn diwyg a geiriau gwahanol.

O weithredu'r egwyddor o 'gyfle cyfartal', dylai ystod a chanrannau cyfartalog diwyg adnoddau Cymraeg adlewyrchu'r ystod a chanrannau a geir mewn adnoddau Saesneg.

Yn ddiau, nid swyddogaeth fawr barddoniaeth yw perarogli a cheisio tragwyddoli cyfeiliornadau, ond yn hytrach rhoi corfforiad newydd i egwyddorion, a gwisgo gwirionedd mewn diwyg newydd brydferth.

Gofalodd y Dr John Davies am roi y rhai hyn mewn diwyg Gymraeg ac mewn iaith ystwythach.