Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

diystyru

diystyru

Peth cyffredin iawn yn Lloegr, hyd yn oed ymysg gwŷr llengar, fu adweithio yn erbyn addysg glasurol, a diystyru llenyddiaeth Ladin a Groeg fel rhwybeth sych a phendantaidd na allai byth fod yn berthnasol i fywyd cyfoes.

Diystyru 'Ci diwerth, rhuslyd, pengryf', a phenderfynu ar "Hwyrach y byddai blincars yn welliant'.

Nid eu bod yn diystyru'r gwelliannau a ddeuai i fywyd bob dydd eu praidd cofiwch.

model ydyw sy'n ymwneud yn unig â phennu lefelau cytbwys yr amrywebau mewndardd, ac yn diystyru llwybr twf yr amrywebau hyn dros gyfnod o amser.

Er eu bod yn elfennol ac wedi eu bwriadu i gychwyn plant bach yn yr ysgolion Sul, ni ddylid eu diystyru.

Heb unrhyw amheuaeth, yr oedd y Rhyfel yn grwsâd yn erbyn rhuthr y gwrth Dduw Natsi%aidd, a gelyn rhyddid, ond ymofidiodd am fod canlyniadau'r Rhyfel, sef casineb, rhagfarn, bydolrwydd, anobaith, colli ffydd yn Nuw a dyn, pylu'r ddeddf foesol a diystyru'r ysbrydol ar gynnydd.

Fe'i cysylltir â thactegau dan-din a gwrth-genedlaethol adeg ailwampio'r cyfansoddiad ar ddechrau'r wythdegau, pan gafodd Que/ bec ei diystyru'n warthus a'i gadael yn ei gwendid ar noson y 'cyllyll hirion'.

Trown at weddau politicaidd y deffroad Cymreig yn y ganrif ddiwethaf ac fe welwn yn union yr un diystyru ar y Gymraeg.