Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dodrefn

dodrefn

Stafelloedd concrid heb ddim dodrefn bron.

AIL-DREFNU'R DODREFN - Wythnos Dylan Iorwerth

Cartref bach difalch ydoedd, ond yr oedd y dodrefn yn sgleinio efo ol cŵyr.

Roedd hyn wedi arwain i esgeuluso adeiladau a dodrefn ysgol.

Ar wahân i gyfnod byr o ymddeoliad o fyd gwleidyddiaeth yn yr wythdegau, mae Chretian, sy'n hanu o deulu dosbarth gweithiol yn Que/ bec, wedi bod yn rhan o'r dodrefn gwleidyddol yn Ottawa ers dyddiau P.I

Roedd e wedi trefnu cyn gadael Llundain y bydden nhw i gyd yn aros yn y gwesty yma nes byddai eu dodrefn wedi dod ar lori o'u hen gartref yn y Brifddinas.

Yn araf cododd ei olygon i chwilio am safle addas i weddill y dodrefn.

Chwys wyneb a llafur breichiau, a mêr esgyrn y nigger druan adeiladodd eich muriau, a weithiodd eich ystafelloedd, ac a osododd i fyny eich pinaclau; a'u dodrefnodd â dodrefn dymunol o goed y Walnut a'r Rosewood, y Curly Maple, y dderwen, a'r Spanish Mahogany.

Câi anifeiliaid, offer a dodrefn eu rhannu.

Mae'r ystafell gyntaf yn wag er bod yna gryn lanast yno, gyda'r dodrefn ac eiddo gweision Eiryl wedi eu gwasgaru i bob cyfeiriad.

Tair gwaith bu'r beilïod yn cludo dodrefn o'u tŷ nhw, a'r dodrefn yn werth llawer mwy na'r dreth a hawlid.

Mi fydd raid i mi gael trefn ar y dodrefn cyn iddi dywyllu." Ofnai JR iddi droi yn seiat dan ei ddwylo ac ofnai hefyd fod y car yn suddo yn is.

Mae'r coedyn yn cael ei ddefnyddio i wneud dodrefn a lloriau, ac i wneud cyrff offerynau llinynnol.