Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

doeddan

doeddan

mi geuson nhw row wedyn - Mrs Robaits yn deud y basa hi wedi medru tagu i farwolaeth - ond doeddan ni ddim yn medru peidio chwerthin, roedd o mor ddoniol.

"Mi rydw i'n cofio amsar," medda fi, pan ges i gyfla i dorri ar ei draws o, "pan oeddwn i'n mynd hyd y ffyrdd yma hefo ceffyl a throl, ac wrth ddad adra, yn gorfadd ar wastad fy nghefn yng ngwaelod y trwmbal yn sbio ar y cymyla, a'r gasag yn mynd ei hun, a phan fydda'r drol yn dechra sgytian, roeddwn i'n gwybod fy mod i wrth T Gwyn, achos doeddan nhw ddim wedi tario ddim pellach na'r fan honno." "Rwyt ti'n drysu yn y fan yna," medda fo.

Nid fy acen i'r tro hwnnw oedd yn milwrio yn fy erbyn, ond na, diolch yn fawr, 'doeddan nhwtha' ddim yn ystyried bod deunydd milwr yno' i, chwaith!

Ar y llaw arall yr oedd yna 90 o gyhuddiadau, a doeddan nhw ddim ond yn euog o ddau ohonyn nhw.

Roedd yna ddigon o glod i Gymru, felly ond wedi dweud hynny doeddan nhw ddim yn sgorio'n ddigon isel.

Doeddan ni ddim wedi cael ein geni yn hogia Llanfaethlu i ddim!.

Doeddan ni ddim wedi cael bwyd ers dyddia, a phan gododd yr haul a dechra toddi'r ceffyl, dyma fi'n tynnu bayonet a dechra torri'r cig oddi arno.

'Un peth doeddan nhw ddim isio'i wneud oedd ildio gôl yn y munudau cynta - sef yr union beth wnaethon nhw.

'Doeddan ni ddim yn meddwl y bysan ni'n colli ar ôl honna.

doeddan ni ddim hyd yn oed yn gwisgo helmets bryd hynny..."