Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

doedden

doedden

Doedd llawer ohonyn nhw ddim hyd yn oed yn Gristnogion a doedden nhw byth yn tywyllu drws yr eglwys, ond roedd pawb yn benderfynol y buasen nhw'n adeiladu'r eglwys orau y medren nhw.

Doedden nhw ddim i wybod bod help mor agos a brawychwyd nhw gan y sefyllfa annisgwyl hon.

Doedden nhw ddim yn siwr iawn beth i'w wneud.

'Wel,' meddent, 'pam na ddylai criw bach gael eu hiaith a'u diwylliant eu hunain; mae e'n digwydd ym mhobman yn yr India.' Doedden ni a'n hiaith ddim yn un o ffeithiau ysgytwol bywyd iddynt mae hynny yn sicr.

Doedden nhw ddim eisiau ei weld e.

Ond, yn deimladol, doedden nhw fymryn yn nes at ei gilydd.

Roedd hi'n anodd iawn gwneud y brif stori achos roedd Terry Waite yn mynd i ffwrdd y peth cynta' yn y bore a doedden ni ddim yn ei weld o wedyn tan yn gymharol hwyr yn y nos.

Sut bynnag, doedden nhw byth yn ei wlad e.

Ac yn sicr doedden nhw ddim yn gapelwyr: doedd neb â phres yn mynd i'r capel.

Doedden nhw ddim yn hoff iawn o'r Israeliaid ac roedden nhw am ddangos i ni y llefydd oedd wedi'u dinistrio - fel y stadiwm athletaidd arbennig o hardd a chwalwyd gan y frwydr.

"Doedden nhw ddim yn barod i ddatgelu'r cyfan o'u tystiolaeth a chawson nhw ddim o'u gorfodi i wneud hynny," meddai Michael Fisher, "Roedd thaid i'r rheithgor ymddiried ynddyn nhw - mae hynny'n rhoi grym anferth iddyn nhw, llawer gormod o rym."

Doedden nhw ddim mo'yn mynd i'r ysgol ramadeg.

Does neb wedi dangos sut i symud fel arall.' Iddyn nhw, roedd rhyddid cenedlaethol a syniadau'r farchnad rydd wedi cyrraedd gyda'i gilydd, fel huddug i botes; doedden nhw ddim wedi gweld digon ar gyfalafiaeth i'w deall, heb sôn am weld ei gwendidau.

Ond mi roedd y bobl yn dal i fyw eu bywydau, mi roedden nhw'n dal i fwynhau bywyd; doedden nhw ddim yn meddwl mai heddiw fyddai'r diwrnod ola' y bydden nhw'n mynd allan i siopa; roedden nhw jyst yn ei wneud o.

Ac, wrth gwrs, doedden nhw ddim mewn sefyllfa i godi helynt.

Ar ddechrau'r tymor fe gafodd Leeds nifer o anafiadau a doedden nhw ddim yn argyhoeddi.

Doedden nhw, yn eu tro, yn gwneud dim ond ysgwyd eu pennau'n drist i gydnabod hyn.

Doedden ni erioed wedi gweld milgi o'r blaen.

'Doedden ni ddim dan unrhyw bwyse,' meddai ar y Post Cyntaf y bore yma.

Doedden nhw erioed wedi mentro i leoedd pell, - heb drydan a sŵn cerbydau modur.

Ond yn yr ail hanner doedden nhw ddim yn edrych fel petaen nhw'n mynd i ddod nôl mewn i'r gêm a fe aethon ni ychydig bach yn ddi-ofal.

Roedd y gynnau'n dal i gadw sŵn ond doedden nhw ddim yn rhwystro'r Ysgrifenyddion rhag cario ymlaen gyda'u gwaith.

Doedden nhw erioed wedi mynd i lawr hebddof?

Yn ôl milisia Hebogiaid Fatah gymrodd gyfrifoldeb am yr ymosodiad, doedden nhw ddim wedi torri gorchmynion Arafat.

Doedden ni ddim wedi bod yn agos i Aberystwyth drwyr haf a roedden ni wedi cael ar ddeall y byddair arddangosfan dod i ben ddiwedd y mis.

Do, cafwyd llun ond o ran yr hyn oedd yn digwydd oddi mewn i'r adeilad doedden ni fawr nes at y lan.

Doedden nhw ddim wedi mynd yn bell cyn gweld bod y tir yn dechrau codi'n raddol i gyfeiriad y bryniau.

Ac er bod yna ddigon o siap siarad yn ei lyfra fo, doedden ni ddim yn hanner deall ei iaith o.

Doedden ni ddim wedi bwriadu mynd yno.