Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

doniau

doniau

Yn gwbl groes i duedd Graham Henry gyda'r prif dîm, mae'r Tîm A yn debyg o gynnwys set o olwyr llawn cyflymdra, dychymyg a doniau greddfol.

Ei doniau hi fel dewines all fynd at wraidd y cyfan.

Gynt yr oedd hufen yr arweinwyr a goreuon doniau cymdeithas yn gwasanaethu'r Ffydd ac yn aelodau mewn eglwys.

A Thydi a greodd ryfeddod corff ac ymennydd dyn, gyda'i gelloedd dyfeisgar, curiad cyson y galon a cherddediad bywydol y gwaed, doniau bysedd a threiddgarwch clust a llygad.

'Mae'n bwysig iawn i glybiau yng Nghynghrair Cymru eu bod yn darganfod doniau ifanc yn lleol.

Ond draw y tu hwnt i fynyddoedd Ural doedd doniau'r gwleidydd slic ddim mor bwysig mewn dinasoedd lle roedd y ciwiau bwyd yn dal i ymestyn.

Y bwriad amlwg ydy rhoi cyfle i grwpiau ac unigolion ifanc ymarfer a datblygu eu doniau cerddorol.

Yw'n newyddiadurwyr a'u doniau llawn hud.

Byddai wrth ei fodd yn hyfforddi ieuenctid ardal y Rhos a meithrin doniau newydd.

Roedd y doniau a welwyd yn y ganolfan nos Wener yn rhyfeddol.

Ond mae'i doniau ganddi hi o hyd.

Paol Tirili, i roi ar waith y doniau fel artist, fel cerflunydd, y gyr ei fod yn meddu arnynt.

Y broses allblygol; rhannu doniau â chefn gwlad; adlewyrchu'r goludoedd a fuasai'n hanfod ei gyff ei hun ac a ddangosai y 'mawredd a chymeriad' a feithrinai ' o gadw tŷ gwedi y tad': y nodweddion allblygol hynny a roddai ystyr i fywyd yr uchelwr; hebddynt ni allai ei gyfiawnhau ei hun yng ngolwg ei geraint, ei gymdogaeth, na'r wladwriaeth a roesai iddo wisg gydnabyddedig ei statws gweinyddol.

Y dyn o dân a doniau, Chwiliwr gwir, chwalwr y gau.

A fydd Lloegr yn meddu ar y doniau crediagol i lwyddor adeg hynny?

Wrth gwrs mae rhai chwaraewyr yn meddu ar y doniau hyn eisoes.

Er inni gael ein creu, yng ngeiriau'r Salmydd, 'ychydig is na'r angylion', er inni gael ein cynysgaeddu â meddwl rhyfeddol a doniau nodedig, pobl ydym o gig a gwaed, llestri llawn craciau, yn dyheu beunydd am angor, am gysur a sicrwydd.

O safbwynt meithrin doniau newydd, yr oedd y cylchgronau'n bwysig.

Roedd Lucky Bag yn gyfrwng i actorion bywiog ac awduron pryfoclyd ddangos eu doniau wrth greu brand go arbennig o gomedi.

Dywedai cofiannydd Henry Jessey, y gwr a ddaeth i lawr o Lundain i helpu Wroth a Chradoc sylfaenu'r eglwys, ei bod yn "dra enwog am ei swyddogion, ei haelodau, ei threfn, a'i doniau% ac, fel y cawn grybwyll, yr oedd ei haelodau'n ei chael yn hawdd i ymarfer eu doniau ar led.

Tydi a blannodd y dalent yn eu calonnau a gweddus yw inni dy gydnabod Ti yn ddiolchgar am gynnyrch eu doniau.

Mae doniau anhygoel da nhw.