Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dos

dos

Dos i nol fy het i, Sam.

Caethiwo Eseciel Daeth llaw yr ARGLWYDD arnaf yno, a dywedodd wrthyf, Cod a dos i'r gwastadedd, ac fe lefaraf wrthyt yno.

'Dos i'w lys', meddai Rhisiart Phylip am Siôn Salbri o Lyweni ac yno, meddai ymhellach, y ceir 'gweled unben' sydd gystal â 'gweled nerth ein gwlad'.

"Dos di yn syth i nôl Cymro, ac i ddweud yr hanes am Dad wrth Mr Bassett, Idris," meddai Cadi, "ac fe aiff Deio a minnau i'r tŷ i gynnau tân ac i hwylio swper." "O'r gore," meddai Idris, ac i ffwrdd ag ef.

Yna dywedodd wrthyf, Fab dyn, bwyta'r hyn sydd o'th flaen; bwyta'r sgrôl hon, a dos a llefara wrth dŷ Israel.

Bu'n ystyried rhoi tipyn o bella donna i Arabrab yn ei phicl-wynwyn, a chynyddu'r dos yn araf, ond doedd o ddim yn siŵr a oedd hi wedi gwneud ei hewyllys.

Dywedodd wrthyf, Fab dyn, dos yn awr at dŷ Israel a llefara fy ngeiriau wrthynt.

Dos yn awr at dy bobl sydd yn y gaethglud, a llefara wrthynt a dweud, , prun bynnag a wrandawant ai peidio.

Dos drwy Gymru...

Roeddwn yn arfer addasu rhai o'r geiriau gogleddol fel efo, dos, fo ac hitia i'r geiriau sy'n gyfarwydd i ni fel gyda, cer, fe a phaid a becso - yn enwedig yn llais yr awdur.

Dengys ystadegau hefyd hyd a lled aberth rhai o aelodau'r Gymdeithas dos y trideg blynedd er 1962.

'Ond Dil...' 'Dos di - rwyt ti'n cysgu wrth ben dy draed.

'Dos i gysgu,' meddai.

Os byddi di eisiau gair o gyngor ar y mater, dos di ato fo.' Pesychodd ddwywaith a sychodd ei geg â chefn ei law cyn mynd ymlaen.

Ond, mae'n bwysig iddo gael y dos cywir o cortison; os rhoddir gormod, mae'r claf yn debyg o fynd i gyflwr o orfoledd lle y mae'n oroptimistaidd, yn orhyderus, yn rhwyfus ac yn orsiaradus.

'Dos di at Pedr,' meddai un o'r disgyblion wrth Ioan, 'mae gennyt ti fwy o ddylanwad na ni.

Dos di i weithio, a phaid â phryderu amdanaf;" meddai.

Cer di ddigon pell 'ta, Morys Wyllt, dos, draw am y traeth â chdi lle galla'i dy weld di'n corddi'r tonnau.

ac 1Mb o gof, gan ddefnyddio MS DOS Editor (sy'n dod am ddim efo DOS - ddats how crap it is), pan oedd rhywun eisiau gwneud rhywbeth gwerth chweil ary cyfrifiadur arall.

Dos i dy wely, Bet, a chditha, Twm.

Efallai fod ganddo fo fwy o straeon tebyg." "Dos ato fo i ofyn 'ta." A dyma'r bychan yn nesu at y ffynnon.

Yna daeth yr ysbryd arnaf a'm codi ar fy nhraed, a llefarodd wrthyf a dweud, Dos a chau arnat dy hun yn dy dŷ.

Y mae gan Aberdaron ei gwendidau, ond y mae'n hollol naturiol, tra bydda i'n sgwrsio ag un o'r mân dyddynwyr yno, imi ei glywed o'n troi at ei hogen a dweud, 'Buddug, dos i nol yr oen bach 'na'.

`Dos ...

Dos yn dy flaen sbel eto ..dere ti ..

Dim ond hanesydd eofn -- ac un nad oedd yn rhan o fwrlwm y cyfnod cynnar -- fedr daflu ei linyn mesur yn wrthrychol dos hanes y mudiad.

Ac fe aeth Begw ar garlam pan ddwedodd Rondol wrthi 'Dos i Bendre.

"Dos allan o'th wlad ac oddi wrth dy deulu ac o dy dy dad i'r wlad a ddangosaf i ti, a mi a'th wnaf yn genedl fawr".