Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dosbarthwyd

dosbarthwyd

Dosbarthwyd ffurflenni gan yr ymgynghorwyr eu hunain at yr athrawon bro a'r cydlynwyr oedd yn gyfrifol am HMS.

Yn ystod y cyfnod ymgynghori a ddaeth i ben ar 1 Mawrth 1996, dosbarthwyd y ddogfen i dros 2,000 o sefydliadau ac unigolion ledled Cymru a thu hwnt.

O ganlyniad i haelioni pobl Cymru, dosbarthwyd papur, pensiliau a llyfrau i naw ysgol oedd wedi eu hamddifadu bron yn llwyr o ddeunydd addysgol.

Hynny'n briodol yn ein hoes ddreng Thatcheraidd lle'n dosbarthwyd yn unedau bach preifat hunangynhaliol ar wahan yn hytrach nag y dorf gymdeithasol gydweithredol.

dosbarthwyd y llyfryn hwn i bob ysgol ar gyfer marcio'r tasau.

Dosbarthwyd gwybodaeth am ddarpariaeth dysgu Cymraeg trwy Gymru a chafwyd cyfle i roi cyngor i'r nifer fawr o bobl a ddaeth i mewn i'r uned.

Ddwy flynedd yn ôl, cafwyd cyfraniad gan y Llys-gennad i helpu gyda'r cynllun i gynhyrchu llyfr o chwedlau i blant yr arfordir, a dosbarthwyd copïau i'r Cymry.

Pwysau canolog ar Rod Richards; Crynhoi cefnogaeth dros Gyngor Addysg i Gymru. Cyhoeddwyd a dosbarthwyd poster 'Rod Richards - Unben Addysg Cymru' angen eu codi'n ehangach.