Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dover

dover

Dim ond hanner awr go dda sydd oddi ar i ni adael Dover.

"Ddim hyd yma, neu fuaswn i byth wedi mentro ailadrodd yr holl stori wrthych chi heno." "'Rydym yn ffodus ein bod ni wedi gofalu am gaban," meddai fy ngwraig wrth i'r llong symud oddi wrth y cei yn Dover am un o'r gloch y bore.

I lawr â ni am Dover, gan gyrraedd yno erbyn tua pedwar o'r gloch.

Dêm Fira Lyn, os da y cofiwch, a ganai'n bersain am y glas adar a ehedai dros wyn elltydd Dover pan oedd y Wlad yma mewn dirfawr berygl o gael ei goresgyn gan estroniaid oerwaed o wlad arall ddrwg.

Fe wyddwn i hynny cyn gynted ag y croesais y bont o'r cei yn Dover .

(Myfyrdod ar y gwcw lwydlas neu'r aderyn prengoch glas (o wyn elltydd Dover draw), neu'r hudol Dr Red(efallai)waed o Gaint - o waldiwch fy mhen hefo potel sôs coch (neu salad crîm), yr wyf ar ganol hynllef gyda'r waethaf...

Ar y noson honno y troes llong Townsend Thoresen, Herald of Free Enterprise, drosodd tu allan i harbwr Zeebrugge ar ddechrau ei thaith yn ôl i Dover.

Felly wedi croesi o Dover i Calais ar y cwch, gan gyrraedd yno tua hanner awr wedi wyth y nos, 'roeddem am yrru trwy'r nos.

Ac o feddwl eto, byddai wedi bod yn beth ofnadwy petai gwyn elltydd Dover wedi eu goresgyn gan luoedd atgas yr Elmyn.