Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dowch

dowch

Cododd y brenin ei law ac ynghanol twrw'r dŵr gwaeddodd: Dowch ar fy ôl i rwan a gwyliwch rhag llithro ar y cerrig." Fel stori o lyfr yn yr ysgol, diflannodd o dan y pistyll dŵr.

Dowch felly am funud i ymdrin â phwynt gramadegol digon elfennol.

Dowch, hogia, does dim i'w ennill wrth aros yma'n hwy.' 'Mi allem aros iddo ddod allan oddi yna,' meddai Iestyn.

Dowch, helpwch eich hun.' Mwynhâi Dan y bara' menyn a'r jam a'r bara brith yn fawr iawn, a theimlai'n newynog ar ôl ei ginio cynnar a brysiog.

A dowch i fyny ar hyd-ddi, fel arfar.

Dowch drosodd am sgwrs.

Dowch yma'r munud 'ma!

Twt, mi fyddwch chitha yn falch o gal tamaid yn barod yn y meinjar 'dwy'n siŵr." "Wel os cyrhaedda' i y meinjar ynte." "Dowch.

dowch ddi- ffael dydd Llun .

Dowch i mi egluro.

"Wel, dowch, dechreuwch gerfio.

'Rŵan, dowch yn eich ôl i'ch gwely, ac mi ddo i â nightcap bach i chi.'

"Dowch i ista i gael paned" clywn Menna'n fy annog i'w ymyl, 'Dydach chi ddim wedi cyfarfod Deilwen."

'Dowch chi'n ôl i'ch gwely rŵan, rhag i chi gael annwyd, ac mi a'i i fyny i sbio.

"Da iawn," ebe Emli, "Pryd y dowch chi?

Dowch â'r myfyrwyr hefyd.

Dowch i'm hystafell i tra byddaf i'n dweud wrth eich tad eich bod chi yma.

a dowch i gweld fi'n ddi-ffael dydd Llun.' A dyna'r union eiriau y bu'n eu rihyrsio mewn sibrydion o'r tu cefn imi rai eiliadau ynghynt.

Dowch y ftorcld yma.

'Wel, dowch, meddwn i.

LIWSI: (Wrth y gynulleidfa, tra'n dringo) Dowch efo mi, wnewch chi?

'Dowch!' chwymodd, a diflannu dan wyneb y dr.

Dowch chi draw eto os byth y byddwch chi'n pasio." "Pasio," meddai Laura Elin gan ymestyn chwerthin.

'Dowch, fechgyn,' meddai Iestyn.

~ iolen stopiodd i herio'r hen gyfeillion a orweddai yno trwy weiddi 'Dowch allan rwan os ydach chi isio paffio efo fi fel roeddach chi'n gneud erstalwm!

Dowch hefo mi i chi gael tipyn o fwyd cyn troi'n ôl.

Dowch i ista fan'ma, i ni gael sgwrs, tra bydd yr actorion yn cael eu traed danyn'." Cawsom ddwy gadair esmwyth yn ddigon pell o'r llwyfan, ond dal i sibrwd a wnaethom.

Os dowch ar eich hynt yn y gwanwyn fe welwch seren y gwanwyn yn garped piws golau yma, planhigyn eitha prin yngh ngogledd Cymru.

Dowch trwy Canada, meddent, ac fe ddeuwn i'ch nôl i faes awyr Toronto.

'Rydwi'n credu y dowch chi i'r lan.

Daethpwyd o hyd i olion deinosoriaid ar hyd y traeth yma, felly, Iwc dda i chi wrth edrych o gwmpas - efallai y dowch chi o hyd i ddarn o un o'r ymlusgiaid mawr!

'Dyma'r cyfeiriad, ond fe af i â chi yno'n syth bin, os dowch chi.

'Dowch,' siarsiodd, 'pawb nôl i'r llong .

Deudwch y dowch chi." Teimlwn ei bysedd byrdew yn cydio yn fy mraich a'i gwasgu.

Mae o yn y cynta' o'r tri cwt mochyn.' 'Mi a' i â hi yno'n syth bin.' 'A William Huws?' 'Ia?' 'Dowch i'r ty i dalu.

"Dowch," y nyrs oedd yno, "mae'ch tad yn barod."

Ylwch, dowch i eistedd i lawr yn y fan yma.