Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

draethau

draethau

Ni welodd erioed o'r blaen draethau mor lân, y tywod melyn heb ôl troed yn unman.

Damwain tancer y Sea Empress yn Aberdaugleddau yn creu difrod i draethau a bywyd y môr.

'Does ond gorfod mynd i rai o draethau Cymru i ddarganfod y broblem, sef llygredd.

Croesodd y môr a glaniodd ar draethau gogledd y wlad, a thrwy iddo ladd cynifer o Wyddelod, cafodd rhan helaeth o ogledd-orllewin Cymru wared ar y gelyn.

Cadwai ddarlun yn ei stydi o'r gofeb fawreddog i goffa/ u'r Diwygwyr yng Ngenefa a mynegodd y farn mewn llythyr y byddai'n rheitiach peth i bobl ifainc Cymru fynd i weld y gofeb honno ar eu gwyliau haf yn hytrach na gwagsymera ar draethau Sbaen - "lle nad oes dim byd ond tywod".

Gwelwyd nifer o ymwelwyr rhyfedd a threisgar hefyd yn glanio ar draethau Ynys Môn yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg.