Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drafferthion

drafferthion

Roedd y rali yng Nghaerdydd yn rhoi sylw arbennig i drafferthion pobol anabl wrth geisio cael swydd.

Ond doedd ei drafferthion o yn ddim o'i gymharu âr helynt y mae cwmni wisgi o'r Alban wedi ei thynnu yn ei ben yn Awstralia.

Un o drafferthion mwyaf Zulema, fodd bynnag, yw ei huchelgais gwleidyddol ei hunan, a ddechreuodd y diwrnod yr etholwyd Menem yn Llywodraethwr La Rioja.

Hwn ydy'r diweddara mewn cyfres o drafferthion i daro'r atomfa.

Os byddwch yn mynd i drafferthion, fe gewch lawer rhagor o gydymdeimlad yn y banc na gan gwmni ariannu.

Y newydd diweddara o Bradford yw fod Stan Collymore yn awr wedi ymuno â'r clwb - a hynny'n rhad ac ddim yn dilyn ei drafferthion diweddara yng Nghaerlyr.

'Roedd o'r farn bod y cais yn gynamserol ac wedi ei selio ar drafferthion un flwyddyn.

Clywodd yr Orsaf Achub am drafferthion y bachgen nes ymlaen yn y prynhawn.

Nid oes ganddo syniad sut i amddiffyn ei hun am nad eglurir y rhesymau am ei drafferthion iddo.

Bu mewn cryn drafferthion oherwydd ei Brotestaniaeth cyn cael ei osod ym mywoliaeth Llawhaden gan William Barlow.

An gwaredo os yw - mewn cyfnod pan yw'r ddiod wrth wraidd cymaint o drafferthion a helyntion cymdeithasol.

Hyd y sylwais i, ni chafwyd unrhyw drafferthion oherwydd darlledu'r rhaglen yn fyw.

yng nghanol ei drafferthion, clywodd y comisiynwyr yn ei gyfarch, cyn ymadael, tres bien, monsieur hughes tres bien.

Dyma'r diweddara mewn cyfres o drafferthion i daro'r lle.

O ganlyniad i'r trefniadau presennol, mae problemau dosbarthu yn amlygu eu hunain yn aml, gydag enghreifftiau lu o drafferthion ynghlwm wrth y broses o gael adnoddau o'r canolfannau neu'r cyhoeddwyr i'r ysgolion.

Er hynny erys awgrym fod ef ei hun yn rhannol o leiaf i'w feio am ei drafferthion.

Roedd y pâr ifanc wrth gwrs yn llawn galar a thrallod, ond hefyd yn ddigon ymarferol eu meddyliau i sylweddoli fod rhaid cael yr hen fodryb adref iw chladdu, gan wybod am yr holl drafferthion cyfreithiol a swyddogol fyddai hynny yn ei olygu mewn lle fel Sbaen.