Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drai

drai

Fel y mae hi yn drai ar ein heglwysi yng Nghymru.

Yn wir, yr oedd ysbrydolrwydd ac edifeirwch ar drai drwy'r holl enwadau fel ei gilydd.

(b) Papur Ymgynghorol y Llywodraeth ar yr Arfordir (i) Rheolaeth Datblygu Islaw'r Llinell Drai (ii) Rheoli'r Arfordir CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio.

Gan dybio fod Cymreictod ar drai, torrodd y Llywodraeth newydd ei haddewid i roi ei sianel ei hun i Gymru pe câi ei hethol.

O gyfiawnder maith di-drai!

Y gwahaniaeth oedd fod gan y llenorion Cymraeg draddodiad a oedd yn para'n ir yn y cof hyd yn oed os ydoedd mewn gwirionedd ar drai.

Yr oedd nifer o'r rhain o'r farn fod gormod o ymdrech yn mynd i ymladd etholiadau a'r iaith ar drai trwy Gymru.

Cyhoeddwyd hefyd fod diweithdra ar drai.

Beth am yr ymdeimlad - a dyfynnu bardd diweddarach, un o genhedlaeth drasig y Rhyfel Mawr Cyntaf - yr ymdeimlad fod Duw ar drai ar orwel pell?

Pan fo'r bywyd ysbrydol ar drai y demtasiwn fawr yw gwneud Iesu'n foddion i sicrhau unrhyw fendithion yr ydym yn dyheu amdanynt.

A thra bo hunan-hyder ar gynnydd mewn merched y mae ar drai ymhlith dynion.

Crefydd ar Drai

Mentrais syllu ar ei lygad chwith, ac fe sylweddolais fod ei fynegiant ar ei drai olaf, heb gyffro dicter ynddo na gwenwyn dial.

Cyfnod o drai yw hi yn Jwda.