Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drefniant

drefniant

Mae CiF yn rhannu'r arian hwn o dan drefniant arbennig gyda'r Apêl, i sicrhau y bydd plant yn ein holl grwpiau yn elwa.

Y gobaith yw y bydd y math yma o drefniant yn lleihau dylanwad y benthycwyr mawr diegwyddor sydd yn dod â diflastod i gynifer o deuluoedd tlawd.

Hyn cyn bod unrhyw fath o drefniant i helpu deillion yn ein cylch ni.

Cyfeiriais eisoes at drefniant yr Awdurdodau Siapaneaidd fod nifer o ferched o blith y Koreaid yng nghyrraedd y gwersylloedd yn hwylus at ddifyrrwch rhywiol milwyr y Fyddin Imperialaidd.

a threfnwyd cyfarfod arbennig i drafod Ad-drefniant Llywodraeth Leol yng Nghymru.

Diolchwyd i Dottie James a Roger Fox am baratoi'r ddogfen ymateb i Ad-drefniant Llywodraeth Leol ac i Mandy Wix am ei hymateb, ar ran CCPC., i'r ddogfen ar Ddawns.

Mae dau brif fath o drefniant i'w gweld wrth ystyried pris yr adnawdd i'r ysgolion.

Golyga hyn ad-drefniant o'r system nerfol i gynhyrchu'r atblygiadau angenrheidiol.