Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drenewydd

drenewydd

Er hynny, y tîm badminton yn unig a aeth i'r chwaraeon cenedlaethol yn Y Drenewydd.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol heno bydd Flexsys Derwyddon Cefn yn erbyn Y Drenewydd a Port Talbot yn erbyn Hwlffordd.

Dechreuodd pethau'n wael i'r Drenewydd wrth i Mark Williams roi'r bêl i'w rwyd ei hun o groesiad Glyndwr Hughes wedi ugain munud.

Llongyfarchwyd y ddwy aelod o Gaernarfon a gyrhaeddodd y rownd gyn-derfynol yn Y Drenewydd.

Daeth buddugoliaethau hefyd i Gaersws, Y Drenewydd a Bangor.

Enwi'r Drenewydd ym Mhowys yn ail o'r trefi newydd yng Nghymru.

Felly y bu, ac fe yrwyd yn ofalus dros Bumlumon trwy Langurig a draw cyn belled â'r Drenewydd.

Ar ben hynny cafodd Phil Bates o'r Drenewydd y garden goch am ddwy drosedd.

Ond, rhywfodd mae yna rywbeth yng nghefn fy meddwl sy'n gwrthod derbyn nad oes hedyn o wirionedd yn y stori, ac rwy'n dal i led-gredu bod rhai dihirod a ddygodd gar yn y Drenewydd tuag ugain mlynedd yn ôl wedi cael yfflon o sioc wrth fynd i chwilio'u hysbail...!

Mae 'na wyth ohonynt - Merthyr, Bangor, Y Barri, Casnewydd, Caernarfon, Bae Colwyn, Y Rhyl a'r Drenewydd.

Carrington, Swyddfa'r Urdd, Ty Ladywell, Y Drenewydd.

Mae'n debyg bod y Prif Uwch-Arolygydd â chyfrifoldeb am Faldwyn a Maesyfed a Brycheiniog, neu Adran "D" Heddlu Dyfed-Powys, â'i bencadlys yn y Drenewydd (sef Mr Merfyn Morgan), wedi esbonio'r cefndir a rhoi'r manylion am y digwyddiad ac roedd yn disgwyl cyngor gennym.

Bu'n rhaid mynd at yr Heddlu yn y Drenewydd i adrodd am y lladrad, ac wrth gwrs yn eu hofn a'u pryder dyma'r holl stori yn dod allan a'r manylion i gyd, oherwydd, erbyn hyn, eu gofid mwyaf oedd am gorff y famgu.

Cwrdd a thrafod adroddiad y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar gyda'r awdur a swyddogion yn y Drenewydd.

Is-bwyllgor Chwaraeon: Yn absenoldeb swyddogion yr is-bwyllgor adroddodd Delyth Murphy fod y rhanbarth wedi gwneud yn arbennig o dda yn y Chwaraeon Cenedlaethol yn Y Drenewydd.

Bum munud mewn i amser ychwanegol cosbwyd Jones yn gôl Y Drenewydd am drosedd ar Glyndwr Hughes.

Os ydych chi fel aelod o'r Gymdiethas Frenhinol er Gwarchod Adar yn teimlo'n gryf am yr argymhelliad hwn,rydym yn eich gwahodd i gysylltu â: 'Darnio'r CGN', Bryn Aderyn, The Bank, Y Drenewydd, Powys.