Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drosglwyddiad

drosglwyddiad

mae'r gôlwr Mark Walton wedi cwblhau ei drosglwyddiad i Gaerdydd ar gytundeb dwy flynedd.

I hyrwyddwyr ieithoedd lleiafrifol, iaith yw'r symbol grymusaf oll gan ei bod yn elfen hanfodol mewn unrhyw ymgais i godi ymwybyddiaeth a chyflwyno ideoleg, sef y camau cyntaf tuag at greu model o drosglwyddiad iaith a diwylliant hyfyw.

Fe'ch telir ar neu oddeutu y pymthegfed niwrnod o bob mis ac fe'ch telir trwy drosglwyddiad banc.

Disgwylir i drosglwyddiad amddiffynnwr Lloegr, Rio Ferdinand o West Ham i Leeds gael ei gadarnhau yn ystod y dyddiau nesaf.

Yr unig feddyginiaeth a gynigiai Llywodraethau'r cyfnod oedd yr hyn a alwent yn "drosglwyddiad llafur", sef symud y rhai ifancaf a'r mwyaf egni%ol i Loegr lle yr oedd angen gweithwyr yn y canolbarth a'r ardaloedd o gwmpas Llundain.

Disgwylir i Rio Ferdinand gwblhau ei drosglwyddiad o West Ham i Leeds o fewn y 24 awr nesa.