Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drueni

drueni

Mae'n drueni bod Fidel ei hun wedi cadw'r fath reolaeth ac awdurdod llwyr dros ei wlad.

Mae'n drueni mawr hefyd i gynnyrch Huw Jones o Langwm fynd yn angof yn hanes ein llên.

Ar adegau fel hyn mae'n drueni nad oes gan unrhyw eiriadur air Cymraeg sy'n gweddu, am y gair Saesneg, indignant.

Beirniadu'n llym heb arlliw cydymdeimlad yw ei swydd, tra geill trasiedi neu 'gomedi', fel y'i diffinnir gan Dante neu Balzac, gynnwys bywyd yn ei amrywiaeth dihysbydd, ei feirniadu yr un mor llym ac eto anwesu dyn yn ei drueni.

''Na drueni!

Buasai'n drueni mawr gweld Neuadd mor odidog yn dadfeilio.

Mae'n drueni, fodd bynnag, na ellir dibynnu ar y cyhoeddiad hwn i'n cael allan o bob straffig - ond mwy am hynny yn nes ymlaen Geiriadur Idiomau.

Ond fe gymerodd yr ERC drueni dros Castres - maen nhw wedi rhoi pwynt nôl i'r Ffrancwyr ar ôl tynnu dau bwynt oddi arnyn nhw am dorri rheolau Cwpan Heineken drwy gynnwys Norm Berryman pan nad oedd o'n gymwys i chwarae yn y gystadleuaeth.

Yr oedd y diwygiad yn un digon dilys, ond er hynny yr oedd yn drueni fod yn rhaid ei wneud.

'Mae'n drueni mawr i feddwl bod nhw'n chwarae i Brydain a does dim hoci iâ yn eu cartre nhw.

Dyna sy'n mynd 'mlân, a mae fe'n drueni.

Wrth weld yr Ymennydd Mawr yn dynesu trodd y Cripil ei lygad chwith mewn rhyw gymysgedd addolgar o drueni a balchder i edrych arno.

"Mae hi'n drueni na fuaswn i'n medru dweud wrtho fo am y trysor sydd wedi'i gladdu o dan y meini hirion." "Y trysor!

Dylech wneud cais yn ddi-oed i Glerc Llys yr Ynadon.' Drueni nad oeddynt wedi dweud o'r blaen.

Bydd hynnyn newyddion da i'r rhai hynny a fu'n gwisgou tafod yn llyfu stamps yn y gorffennol ond maen drueni na allodd y Swyddfa Bost drefnu y bydden nhw ar gael cyn llyfiad mawr y Nadolig.

'Mae'n damed bach o drueni,' meddai.

Ond dywedodd Arglwydd Brecon ei hun ei bod hi'n drueni na wnâi'r ardaloedd Cymraeg fwy i gychwyn diwydiannau eu hunain yn hytrach na galw byth a beunydd am gymorth o'r tu allan.