Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drwchus

drwchus

Mae pob papur newydd yn drwm i'w gario o'r siop gyda'r wadan drwchus o daflenni yn hysbysebu pob dim dan haul.

Fe ddylai'r gwely fod mor bell o'r ffenestr ag sy'n bosib, os nad yw'r llenni yn drwchus.

Camodd Ffredi ar y gangen drwchus oedd yn cynnal y castell, ac arhosodd i Gethin ddod i lawr.

Roedd wedi sglefrio ar draws y gell ar ei fatres nes bwrw'i gorun yn erbyn pibell drwchus yr ychydig wres.

A gwelodd o'i flaen, risiau eraill wedi'u naddu i gefn y boncyff, a'r rheini'n ymestyn i lawr, gan droi i'r chwith, at gangen drwchus.

"Bu+m chwant rhoi'r gorau i'r gegin gawl a drefnwn yn y fan hon ond mae fy ngweithwyr yn dweud wrthyf mai'r cawl a'r bara sy'n cael eu rhannu gan y Genhadaeth yw'r unig fwyd a gaiff rhai o'r trueiniaid yno." Ar ôl iddi hi gyrraedd, yr hyn a welodd Pamela oedd anferth o ddyn a barf drwchus ganddo yn dringo i'r llwyfan i bregethu.

Ond pan roddodd ei drwyn ar y ffenast drwchus roedd y fuwch wedi codi ei chlustia, yn cnoi ei chil yn braf, ac yn edrach arno!

I wneud ei thaith yn waeth y bore hwnnw, roedd haenen drwchus o rew wedi troi strydoedd y dref yn feysydd sglefrio peryglus.

Wrth edrych drwy'r ffenestr a gweld yr eira yn fantell drwchus dros y tir, a chofio fel y bm bron â sythu wrth aros am y trn ym Mhenybont, penderfynais y byddai'n well i mi gael lle gweddol gynnes.

Buan y rhuthrodd y dŵr i mewn i'r tyllau, ac mewn chwinciad roeddwn at fy nghanol yn y llyn a'm traed yn suddo i'r haen drwchus o fwd ar y gwaelod.

Mae gwyddau Gyl Fartin yn broffwydi'r gaeaf (eu plu yn drwchus yn arwydd o aeaf caled.) Glaw canol Tachwedd, barrug trwm ganol Ionawr.

Hwy fu'n gyfrifol am y glosau a'r esboniadau a'r sylwadau o bob math a ychwanegwyd ato nes cuddio geiriau gwreiddiol y Beibl o dan haen drwchus o sylwebaeth.

Gallai'r rhan drwchus ym mlaenau'r silia gryfhau'r adrannau hyn ond gallai fod iddi arwyddocad arall hefyd.

Roedd ei wallt hir a'i farf drwchus yn hanner cuddio'i wyneb a'r creithiau arno'n dangos iddo fod mewn ymladd ffyrnig.

Hanner can mil yn gwylio tîm oedd yn gwbl ddibynnol ar ei gôlgeidwad yn ystod yr hanner cyntaf ar torfeydd mor drwchus ar strydoedd Caerdydd yr oedd yn rhaid gwthio drwyr bobl.

Rhuthrodd Ifor i gau'r stop tap, a'adeg honno y gwelodd gaenan drwchus o rew fel llyn mawr ar ganol y cae.