Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drwyr

drwyr

Mae cyfle i archebu cynnyrch drwyr catalog.

Gyda'r llain yn debygol o barhaun araf drwyr gêm fe fydd Essex yn gobeithio cyrraedd sgôr sylweddol yn ei batiad cyntaf.

Roedd y Siampên yn llifo am ddim drwyr nos ac fel arfer buaswn wedi bod yn fy seithfed nef - ond yn ller bybli sudd oren a gefais i gydol y noson.

Dros Gymru, diolch i'r drefn, mae Allan Bateman yn parhaun rym syn deall y gêm ac yn gallu pasor bêl drwyr dacl.

Y ganolfan yw'r unig un o'r fath yng Nghymru ac mae ar agor drwyr flwyddyn.

Rhwng ynny, ar ffaith ein bod yn gorfod dygymod â merched - maen syndod nad ydym angen welingtons i gerdded drwyr holl ddagrau.

Cofiwch wrando ar Gang Bangor, sydd nôl yn y slot arferol bob nos drwyr wythnos.

Ond rywbryd cefnodd ar Gymru, a gwyddwn - drwyr codwr pwysau Myrddin John - ei fod mewn swydd dda rywle yn nwyrain Lloegr.

Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908 ac mae bellach yn gweithredu fel corff an-adrannol gweithredol a ariannir drwyr Swyddfa Gymreig.

Hir pob aros - ond drychwch - mae rhywbeth yn digwydd gyda char yn llithro drwyr porth.

Maen siwr ei fod yn un o'r cyfarwyddwyr y bu mwyaf o alw amdano drwyr ganrif.

Ar wahan i Close - ar parot syn meddwl ei fod yn gi! - difywyd yw'r actio ar y cyfan gyda Ioan Gruffudd wedi etifeddu rhan syn golygu nad oes cyfle iddo ond mynd drwyr mosiwns.

Doedden ni ddim wedi bod yn agos i Aberystwyth drwyr haf a roedden ni wedi cael ar ddeall y byddair arddangosfan dod i ben ddiwedd y mis.

Ond dydyr Eidal ddim ond wedi ildio dwy gôl drwyr holl gystadleuaeth.

Hanner can mil yn gwylio tîm oedd yn gwbl ddibynnol ar ei gôlgeidwad yn ystod yr hanner cyntaf ar torfeydd mor drwchus ar strydoedd Caerdydd yr oedd yn rhaid gwthio drwyr bobl.