Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drychfilod

drychfilod

Ceir enghreifftiau o drychfilod parasitoed mewn nifer o wahanol urddau'r Insecta - y chwilod clust (Dermaptera), y glo%ynnod a'r gwyfynod (Lepidoptera), y clêr (Diptera) a'r chwilod (Coleoptera).

Rhaid ei fod yn effeithio ar y celloedd yn y corff oedd yn gyfrifol am gynhyrchu gwrthgyrff i'r trychfilyn ei hun ac i drychfilod eraill, boed firws, bacteria neu ffwng.

Oherwydd y dull hwn o beillio, nid oes angen neithdar ar degeirian y gwenyn ac nid yw ei baill ar gael i'r mwyafrif o drychfilod.

Gelwir trychfilod sy'n byw yn y modd yma yn drychfilod parasitoid.

O'r ychydig dros filiwn o rywogaethau o drychfilod sydd wedi eu henwi credir bod o leiaf pymtheg y cant o'r rhain yn drychfilod parasitig (h.y.

Mae amrywiaeth o drychfilod yn ymweld â'r rhain gan gynnwys gwenyn a gle%ynnod byw.

yn drychfilod sy'n byw, neu yn datblygu, ar gyrff organebau eraill).