Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drychineb

drychineb

Cofiaf gael un 'wers' trwy ddysgu tôn a geiriau cân werin yn dechrau 'Pegi Bach a aeth i olchi', a'r drychineb ofnadwy iddi orfod mynd adre i nôl y sebon a chanfod pan ddychwelodd fod y dillad wedi diflannu gyda'r llif.

Mae'n bosibl, wrth gwrs, i ni ddarllen gormod i mewn i'w eiriau, ond heb os mae o'n gymeriad arbennig iawn ac wedi gweithio dros achos Heddwch yn Iwerddon ers ei drychineb ddychrynllyd.

Erbyn hyn, mae amryw'n cydnabod fod y newid - dan arweinyddiaeth Ron Jones a John Walter Jones - wedi bod yn drychineb o ran cysylltiadau cyhoeddus.

wedi'r drychineb yn erbyn canada yr oedd disgwyl y byddai newidiadau yn y tîm ac mae tri yn y pac a dau yng nghanol y cae.

(f) Mae modd profi'r dyfroedd heb rwymo'n hunain i lwybr arbennig - gallwn droi yn ôl, heb i hynny fod yn drychineb, ac yn wir yn aml cawn elw o'r fath brofiadau.

Rhaid deall fod gwerthu tai yn gyson i fewnfudwyr cyfoethog yn gymaint o drychineb â rhoi'r Wyddfa ar y farchnad agored.

basai'n beth trist, yn drychineb yn wir, tasai sgrifennu yn y dull realaidd o bryd i'w gilydd yn mynd yn infra dig.

Mae hyn yn arwain at drychineb coginio - cwstard a lympiau ynddo.

cafodd williams gryn drafferth i ddeall stori 'r bechgyn gan mor fyr o wynt oeddynt, ond synhwyrai fod rhywbeth mawr wedi digwydd, ac yn raddol sylweddolodd fod ganddo, o bosibl, drychineb ar ei ddwylo ddwylo pwy ydi 'r ffred 'ma?

Gwylltiai hefyd pan gyhoeddid dedfryd megis 'Marwolaeth drwy ddamwain' neu 'Marwolaeth drwy ymyrraeth Duw' ar ddiwedd cwest i farwolaeth glo%wr, ac yntau'n gwybod o'r gorau mai esgeulustod y meistri oedd yn bennaf cyfrifol am y drychineb.