Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drydydd

drydydd

Ac yn drydydd, sut?

Roy Keane ddaeth yn ail a Thierry Henry yn drydydd.

Maen nhw wedi codi i'r pumed safle efo chwe phwynt yn llai nag Ipswich sy'n drydydd - ond maen nhw wedi chwarae dwy gêm yn llai.

Go brin y bydd yna drydydd adeiladu!

Tîm rygbi Cymru yn dod yn drydydd yn y gystadleuaeth Cwpan y Byd gyntaf.

Yn drydydd roedd o'n chwifio un o'i 'sanau uwch ei ben gyda'i law chwith.

Yn drydydd, cystadleuaeth y Cartref Cymraeg a drefnwyd ar ran yr Eisteddfod ac a ddaeth â dimensiwn arall i lwyddiant a defnydd o'r iaith Gymraeg.

Yn drydydd, ceir cynghorau ehangach eu maes, y Cynghorau Ardal, yn gyfrifol am bethau fel ysbytyau, priffyrdd, cynllunio economaidd ac addysgol a thelegyfathrebu.

Yn unol â hyn cawn yr Athro W J Gruffydd yn maentumio fod tri chyfnod yn hanes barddoniaeth pob gwlad, sef, i ddechrau, gyfnod barddoniaeth lwythol, yn ail, cyfnod ymledu pryd y derbynnir dylanwadau allanol, ac yn drydydd, cyfnod ymdeimlad cenedlaethol dwys, megis cyfnod Shakespeare yn Lloegr a chyfnod Goethe yn yr Almaen.

Yn drydydd, cynhaliwyd cynhadledd undydd yn Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru yn Wrecsam ar 8 Mawrth 1996.

Os caf ddychwelyd am funud i sôn am ddisgrifiadau gwyddonaidd Kate Roberts o fywyd fel yr oedd yn y ganrif ddiwethaf a dechrau'r ganrif hon, hoffwn nodi ymhellach fod llawer o arferion ac o feddyliau yn ei gwaith hi sydd bellach wedi diflannu; ond y mae'n bwysig ein bod ni'n eu hadnabod - yn gyntaf, er eu mwyn eu hunain, hynny yw, oherwydd eu bod; yn ail, er mwyn gallu adnabod mai un o themâu cyson Kate Roberts yw newid: mae hi'n dweud yn rhywle nad oes dim byd oll mor gyson â newid; yn drydydd, mae'r arferion a'r meddyliau hyn yn dweud cyfrolau am agwedd meddwl ei chymeriadau - ac os na ddown i werthfawrogi'u hagwedd hwy at fywyd fe gollwn ran dda o'r rhin a berthyn i'r llenyddiaeth.

Elvis, gyda llaw, oedd ar ben y rhestr gyda Muhammad Ali yn ail a Noel Gallagher yn drydydd.

Ac yn drydydd sut orau y gellid osgoi'r ymchwalu sydd mor nodweddiadol o bleidiau lleiafrifol?

Mae Lloegr i gyd allan am 315 yn ei batiad cynta ar drydydd diwrnod eu gêm yn erbyn Tîm y Llywodraethwyr yn Peshawar, Pakistan - mantais o 91 ar y batiad cynta.

Ac yn drydydd - yn ironig a pharadocsaidd ddigon - Seisnigrwydd egniol Eglwys Loegr.

Yn drydydd, er bod Davies yn Brotestant pybyr, glynodd yn deyrngar iawn wrth Lyfr Gweddi Eglwys Loegr.

Daeth unig sgôr America ychydig cyn yr egwyl - y maswr Grant Wells yn llwyddo âi drydydd ymgais at y pyst.

Mae Ipswich yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair ar ôl ennill 1 - 0 yn Lerpwl, sy nawr wedi syrthio i'r chweched safle.

'Roedd Dic Jones yn drydydd, ac 'roedd gan James Nicholas awdl yn y gystadleuaeth yn ogystal.

Yn drydydd

Mae'r clwb yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair - tu ôl i Manchester United ac Arsenal.

Cafodd Delyth Rowlands o Glwb Llangoed gyntaf am osod blodau ar y thema 'Cwpan y Byd' a daeth Gwen Peters o'r un clwb yn drydydd am addurno wy.

Roedd y gred yn bodoli adeg y Rhyfel Byd Cyntaf, hwyrach am fod yr amser roedd yn ei gymryd i gynnau'r drydydd sigare/ t yn rhoi digon o gyfle i'r gelyn fedru saethu at y golau gwan yn y tywyllwch.

Mae Caerdydd yn drydydd yn y tabl, dri phwynt y tu ôl i Abertawe sy ar y brig.

Ac yn drydydd, trwy ba dulliau technegol y gellir cyfathrebu a gwareiddadau o'r fath?

Gêm y penwythnos yn ddïau fydd honno rhwng Caerfyrddin, y tîm sy'n ail, ac Aberystwyth, sy'n drydydd.

Yn fras felly, gan mai ef sy'n drydydd ar restr ymgeiswyr ei blaid, rhaid i Lafur enill rhyw drigain y cant o'r bleidlais iddo fod yn sicr o gadw'u sedd.

Y sefyllfa ar hyn o bryd yw bod Chesterfield yn drydydd, a mi dybiwn i eu bod nhw'n dal yn sicr o ddyrchafiad.

Yn ail dymunai gael bod yn nawdd santes cariadon ac yn drydydd fod heb gariad ei hun byth eto.

Mae Caerdydd, sy'n drydydd, yn Halifax, sy'n agos i'r gwaelod.

Yn drydydd, trwy gynnull gweithwyr prosiectau amrywiol y sector wirfoddol fel ag a wneir ym Meirionnydd.

Yn drydydd, nid yw pobl ar hyn o bryd yn gwneud y defnydd gorau posibl o'r cyfleoedd sydd eisoes ar gael i ddefnyddio'r Gymraeg.

Dafydd Wigley yn cadw ei sedd, a Dafydd Elis Thomas yn dod yn drydydd Aelod Seneddol Plaid Cymru trwy drechu Wil Edwards, Llafur, ym Meirionnydd.

Yn drydydd, dyma bobl oedd wedi mynd trwy brofiadau mawr, ac wedi dioddef oherwydd eu safiad o blaid yr efengyl.

Ac yn drydydd, am iddo ymdrafferthu i adnabod ysgrifeniadau Morgan Llwyd a rhai o'i gydnabod pwysicaf, ac am iddo eu deall, camp nid bechan.

Yn nhyb llawer, hwn yw'r mewnwr gorau yn y wlad, ond gorddweud yw hynny: gall amrywio'i chwarae cystal - rhedeg pasio a chicio, ac mai ei gic ef i'r gornel a barodd y trafferth i Gastell Nedd pan sgoriodd Andrew Morgan drydydd cais Llanelli.