Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drysorydd

drysorydd

Is-drysorydd - awgrymwyd enw Nerys Williams (Cangen Penrhosgarnedd) ac Alwen Jones (Cangen Llandwrog).

Y swyddogion newydd yw: Is-lywydd, Jennie Lloyd Griffith; Ysgrifenyddes, Jennie Jones; Is-ysgrifenyddes, Dwynwen Rowlands; Trysorydd, Brenda Jones; Is-drysorydd, Norah Jones.

Fred Jones a HR Etholwyd swyddogion - Lewis Valentine yn Llywydd, Moses Gruffydd yn Drysorydd, HR Jones yn Ysgrifennydd, a thri aelod arall o'r pwyllgor gwaith, Saunders Lewis, Fred Jones a D.l.

'Doedd o ddim yn drysorydd y capel am ddim.

Cyfreithiwr y Cyngor Yr Uwch Drysorydd Cynorthwyol Y Trysorydd Cynorthwyol (Incwm) Y Rheolwr Gwasanaethau Uniongyrchol Swyddog Datblygu'r Economi Y Prif Gynorthwywr Gweinyddol (Adran y Prif Weithredwr) Yr Ysgrifennydd Dosbarth Cynorthwyol Is-bwyllgor Iaith

Mae wedi bod ar Bwyllgor Rheoli'r Gymdeithas ers tair mlynedd a hanner ac yn ogystal a bod yn Drysorydd, mae'n Gadeirydd yr Is-Bwyllgor Adnoddau a Chyllid.

Is-drysorydd Rhanbarth: Diolchwyd i Alwen Jones, Cangen Llandwrog am ymgymryd a'r swydd a chroesawyd hi i'r tim gan y Llywydd.

Adroddodd yr Ysgrifennydd na ddaeth enwebiadau i law am swyddi Is-ysgrifennydd ac Is-drysorydd cenedlaethol.

Fe'm cymhellwyd i ymweld â Chanolfan lacha/ u Llundain gan un o'r Caplaniaid William Wood, a chan y Dr Griffith Evans a oedd yn Drysorydd i'r Ganolfan.