Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drysu

drysu

Edrychid ar Sam gan ei ffrindiau fel un wedi drysu am ei fod yn sôn am "ddefaid y Ci Drycin", sef y cymylau, ac am g vmwl yn tisian, am y ferch ledrithiol yn galw arno--"Fachgen

Profir hyn yn aml pan fydd yr adar yn drysu'n lân os daw niwl trwchus ar eu taith.

"Mi rydw i'n cofio amsar," medda fi, pan ges i gyfla i dorri ar ei draws o, "pan oeddwn i'n mynd hyd y ffyrdd yma hefo ceffyl a throl, ac wrth ddad adra, yn gorfadd ar wastad fy nghefn yng ngwaelod y trwmbal yn sbio ar y cymyla, a'r gasag yn mynd ei hun, a phan fydda'r drol yn dechra sgytian, roeddwn i'n gwybod fy mod i wrth T Gwyn, achos doeddan nhw ddim wedi tario ddim pellach na'r fan honno." "Rwyt ti'n drysu yn y fan yna," medda fo.

Mae arna i ofn ei fod yn drysu.

Gwelwn fod fy nghynlluniau wedi eu drysu, ac ar y pryd meddyliwn nad oedd dim yn agored i mi i'w wneud ond rhoi heibio'r bwriad o fynd i'r coleg, ac ymroi ati gyda'r business drachefn.

Roedd ei gloc mewnol wedi drysu'n lân.

"Mi fasaeh wedi drysu pe baeeh ehi yma ryw ddwyawr yn ol, hefo'r holl siarad.

Dim ond i chi lynu at ddeud y gwir fydd y croesholi ddim yn eich drysu chi.'

Fel y noson o'r blaen pan drawyd ef yn wael?' 'Fe dybiais ei fod yn drysu yn ei wendid.

Cofiwch, fydda i ddim yn gwneud hyn ond yn nhywyllwch nos - rhag ofn i'r cymdogion amau mod i'n dechrau drysu!

Roedd Wyn wedi drysu'n lân.

'Roedd pawb yn rhedeg i bob cyfeiriad, wedi drysu'n llwyr .

Roedd y cyfeiriadau niferus at Ddafydd yn herio Goliath a frithai bapurau newyddion y gorllewin pan oedd gwledydd y Baltig yn gwrthod plygu glin i Gorbachev yn siŵr o fod yn drysu llawer o'r Rwsiaid yn lan.

Unwaith eto, dyma ymyrraeth giang gwrywaidd diarth o'r tu allan yng ngweithgaredd y gymuned ddosbarth gweithiol hon yn drysu cynlluniau'r bobl.