Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dudalen

dudalen

Peidiwch a phoeni - wnaiff y dudalen ddim mynd yn wenfflam!

Ac ar ôl darllen y dudalen olaf mae'n gofyn beth sy'n digwydd i Cosyn pan fydd yn dihuno.

Llyfr cyfrif gyda phanelau sy'n llithro o ochr y dudalen.

Dilynwch y cysylltiadau ar y dudalen hon i ddarganfod mwy am y ffordd mae'r BBC yn cael ei redeg yng Nghymru, a sut i gysylltu a ni.

Pan fydd goleuni'r haul neu oleuni artiffisial yn disgleirio ar ddefnydd didraidd megis y dudalen hon yr ydych chwi'n ei darllen, adlewyrchir y cyfan, bron, o'r goleuni yn ol i'r awyr, sy'n golygu y medrwn ni ei weld.

Os edrychwch chi'n fanwl ar y map ar raddfa fawr ar y dudalen nesaf, fe ddylech fedru gweld ystumllyn.

ac mae'n dal i ddatblygu hyd at y dudalen olaf.

Os am ennill copi o Just Enough Education to Perform wedi ei harwyddo gan Kelly, Stuart a Richard, ewch draw i'r dudalen newyddion.

Daeth yr argraffwyr i ben eu defnydd hanner ffordd trwy dudalen chwech, a gadawyd y gweddill yn wag, yn lle'i defnyddio i roi hysbyseb rhad ac am ddim i'r blaid.

Yn y cyfamser ewch draw i dudalen y gigs ar gyfer y manylion diweddaraf ynghylch taith Gwacamoli.

Y mae Cyngor Sir Sheffield yn gweithio'n galed i wneud rhywbeth am y problemau hyn, fel y gwelwn ar y dudalen nesaf.

Codwch eich llygaid oddw wrth y dudalen hon am funud, ac edrychwch o'ch cwmpas.

Ond dyw hi ddim wedi sarnu'r llyfrau fel sy'n gallu digwydd weithiau pan fydd lluniau ar y sgrîn yn cymryd lle'r geiriau ar y dudalen.

Mae icon y jig-so yn nodi bod y dudalen yn defnyddio estyniad nad yw wedi'i arsefydlu ar eich cyfrifiadur.

Dau Lyfr Bwrdd Bach ar gyfer y plant fenga, gyda lluniau lliw dros ddwy dudalen a brawddeg o stori i gyd-fynd a phob llun.

Meddai ar wybodaeth eang ac ni fyddai byth yn amddifad o ddeunydd i lenwi ambell dudalen wag neu, os byddai angen, ambell rifyn cyfan.

Os am wneud BBC CYMRU'R BYD y dudalen gyntaf a welwch wrth lansio eich porydd - browser - dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer eich porydd perthnasol chi.

O baratoi'r 'Hansard', gyda'r cyfraniad yn yr iaith wreiddiol ar chwith y dudalen, a'r cyfieithiad i'r iaith arall ar y dde, fe fydd yr Hansard ei hun yn ddwyieithog ac fe fydd modd gweld pa iaith a ddefnyddiwyd gan y siaradwr.

Bydd y cwestiynau fydd yn cael eu trafod ar y rhaglenni'n ymddangos ar y dudalen hon ac ar Clecs Cymru am 1700 (GMT) a'r rhaglenni byw'n dechrau am 2100 (GMT) bob nos Wener.

PYTHEFNOS YM MHARADWYS dyna oedd y pennawd mewn llythrennau bras ar dudalen papur newydd fy nghyddeithiwr ar y trÚn.

Mwy o fanylion ar dudalen y Stereophonics ar y we - www.stereophonics.com.

Y mae'r wybodaeth ar y dudalen yma am achlysur pan gafwyd llifogydd.

Mae rhywfaint o'r goleuni, fodd bynnag, yn cael ei amsugno gan y dudalen a'i droi'n wres.

Sylwer: Dim ond fel canllaw ar gyfer cael gafael ar RealPlayer y bwriedir y dudalen hon.

Er enghraiffl, dangosir ar un dudalen lun o ffarmwr yn rhoddi ffisig i'w ych drwy ddefnyddio corn buwch i ddal y diod.

Sylwer: Dim ond fel canllaw ar gyfer cael gafael ar RealPlayer a Shockwave y bwriedir y dudalen hon.