Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dun

dun

Cyrhaeddwyd Dun Laoghaire yn gynnar a chafwyd trên ar unwaith i'w cyrchu ar draws yr ynys i Galway yn y gorllewin.

Sefydlu gwasanaeth catamaran rhwng Caergybi a Dun Laoghaire.

Cariai ei gwpan gyda'i dun bwyd mewn bag, a châi ei llond o ddwr poeth o gwt injian y bonc lle y digwyddai fod yn gweithio, yna fe wagiai hanner llond tun oxo o de a siwgwr yn gymysg ar ben y dwr a gosod ei law yn dynn dros y gwpan a'i hysgwyd yn iawn, ac er i'r dail fod yn nofio ar yr wyneb fe âi'r cwbl i lawr--ond y rhai a lynnai wrth ei fwstas.

Wedi'r cwbl, onid mewn gwres mawr y cynhyrchid y blaten dun?

Fydd o beth yn methu dod i nôl ei frecwast ac roeddwn i wedi agor ei dun bwyd o'n barod.

Y lle mwyaf peryglus ar wyneb y ddaear oedd llawr y felin pan eid drwy'r broses o gynhyrchu'n blaten dun.

Ers blynyddoedd, drwy aeafau hir, bu'n mynd o leiaf unwaith, weithiau ddwywaith yr wythnos i annerch cylchoedd llenyddol a chymdeithasau Ffermwyr Ifainc a'r WI a Merched y Wawr, mynd weithiau yn flinedig ar ôl diwrnod caled yn y Coleg, a dychwelyd yn afieithus flinedig gyda rhyw ddywediad dierth neu air newydd a godasai yn anrheg gan ryw ffermwr neu wraig-tŷ ac a roesai yn ddiogel yn ei dun baco.