Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dwn

dwn

'Dwn'im byd.'

'Dwn i ddim pam, ond roedd o'n cael rhyw foddhad sadistaidd yn fy mhoeni.

'Dwn i ddim pwy rôi i gi yno, heb sôn am blentyn." "Ia, 'ntê, a'r cyflogau'n fychan." "Bychan, i%a; meddyliwch chi rŵan am John yma, yn cael dim ond pymtheg swllt yn yr wythnos ar ôl gweithio blynyddoedd am ddim, a sefyll tu ôl i'r cownter o fore gwyn tan nos, a'r hen ddyn hwnnw'n cerdded o gwmpas y siop, efo'i hen lygada ym mhob man.

Wel mi gan nhw eu gorfodi dwi'n credu, gan amgylchiadau, i ddod i delerau efo'r sefyllfa oherwydd faswn i'n meddwl, er na allaf siarad o brofiad, ymhlith yr hen oedd y styfnigrwydd yma, yr hen bobl yn ei chael hi'n anodd i symud a newid enwad, neu newid adeilad, addoldy, ond tydi bobl ifanc yn malio fawr ddim am bethau fel hyn, a 'dwn i ddim beth fydd dyfodol yr Eglwys neu'r Capeli os ydi'r bobl ifainc yn troi i fod yn Gapelwyr neu Eglwyswyr unwaith eto.

Duwcs mi fyddwch mor hapus â dwn i ddim be, unwaith y byddwch chi wedi setlo.

Wel, dwn i ddim, roedd y tadau yn gallach o lawer weithiau.

Dwn i ddim os oes unrhyw un ohonoch chi wedi gweld llond sach o arian papur, os nad ydach chi, - mae hi'n olygfa gwerth ei gweld, coeliwch chi fi!

Ofn iddo gymryd ei ffordd ei hun mae o, a'i anwybyddu o, fel cynhyrchydd." "Wyt ti'n meddwl mai un felly ydi o?" "'Dwn i ddim; mae'n bosib.

Dwn i ddim.

'dwn i ddim fyddwch chi?" Roedd Laura Elin ar ei deulin ac wrthi'n brysur yn datod ei esgid chwith.

"Dwn i ddim lle ar y ddaear yr aeth hi." "Welsoch chi ddim golwg ohoni, naddo?" gofynnodd eu mam.

Dwn i ddim am faint o amser y bu'n arolygwr ond ef yw'r un ddaw i'r cof bob amser y meddyliaf am arolygwyr y festri.

Dwn i ddim be mae e'n mynd i neud.

Dwn i ddim am hynny.

Dwn i ddim os ydach chi wedi sylwi hefyd ond mae bellach yn ymddangos yn ddoethach i baratoi ar gyfer datganoli yn hytrach na chanoli grym.

'Dwn i ddim faint gollodd hi, ond yn sicr o hynny ymlaen roedd ei phendantrwydd twrnai'r bais wedi'i sugno ohoni.

'Yn yr ornest ddigymar hon darganfyddwn ddwy ffaith sy'n dwn lles i'n heneidiau: sef bod ffyddlondeb a thynerwch i'w cael ymhlith y gelynion a bod y brofediagaeth i gyd yn deillio o'r sarhad a roddodd Pwyll ar Wawl fab Clud.

dwn i ddim.' 'Efo'r un bus â finna' 'te.

Dwn i ddim beth fyddai addysgwyr heddiw yn ei ddweud am ei dulliau o ddysgu ond gwn ein bod wedi derbyn cariad a gofal ganddi a fu'n werthfawr yn ein datblygiad ysbrydol.

'Dwn i'm beth oeddwn i'n ei ddisgwyl a dweud y gwir...