Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dwp

dwp

Mae pawb dipyn bach yn dwp ar ôl clywed y stori%au ysbryd yma." Dringodd y pump i fyny'r ysgol raff i'r ffau yn y dderwen a bodlonodd Smwt i eistedd yn gwarchod wrth fôn y goeden.

Yn yr ail act cawn nifer o olygfeydd gwrthgyferbyniol, un o olygfa o'r eglwyswyr yn cynllwynio sut i gasglu camdystiolaeth ac yn gwledda gyda'r ysbi%wyr ar ddechrau'u taith; golygfa arall o Bentre'r Bobol lle mae arweinwyr Ymneilltuaeth yn ymgasglu i weld beth sydd yn digwydd, ac yma y cawn Lywelyn y Bardd yn ffroeni bradwriaeth, a'r Annibynnwr, Davies, yn cymharu'r hyn sydd yn digwydd â hen Frad y Cyllyll Hirion, ac yna ambell olygfa ddoniol lle mae'r ysbi%wyr yn holi plant yr Ysgol Sul ac yn eu baglu â'u cwestiynau, gan geisio tystiolaeth i'w gwneud yn ymddangosiadol dwp, ond lle mae'r plant yn tybio bod yr ysbi%wyr yn rhai twpach.

Ac mae'n siŵr gen i fod fy niffyg ymateb i wedi tarfu mwy nag un er fy mod i'n gwneud ymdrech i wenu, o leiaf, rhag ymddangos yn dwp.

'Wyt ti'n dwp neu beth, y crwt difaners!' gwichiodd Mini arno.

Cyfle arall i fi gochi hyd at wreiddie 'ngwallt--a theimlo'n dwp unwaith yn rhagor.

Ac mae lle i gredu eu bod nhw mor dwp a hynny achos yn y wlad honno maen nhw'n heidio i'r sinemâu i weld Pearl Harbour gan fomio Bay a Bruckheimer a'u doleri wrth eu miliynau.

Gyda'r rhai gwirioneddol anobeithiol o dwp yn gwrando arnyn nhw.

'Tasach chi heb fod mor dwp â syrthio yn y siwt haearn 'na, fasa neb ddim callach.

Nid merch dwp mo Gwenan a does dim rhaid iddi aros efo Dyfan ond dyna'n union a wna gan dalu pris uchel.

Nid yw pob gwleidydd yn dwp.

'Mae'r plant yn siarad tipyn o synnwyr, Jini a Mini,' meddai'r gath dwp gan ddechrau canu grwndi'n hapus.