Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dyblu

dyblu

A bwrw'n fras fod prisiau wedi dyblu, ac enillion wedi cynyddu ryw deirgwaith, yr oedd gwir incwm wedi codi ryw hanner dros y cyfnod: camp ddigon canmoladwy.

Ac mae nifer y dynion ifanc sy'n gwneud hyn wedi dyblu mewn 10 mlynedd.

O edrych ar hyn o olwg arall, ar ôl treiglad o bron ugain mlynedd, yr oedd rhywbeth yn costio degswllt wedi dyblu'i bris yn bunt.

'Roedd y bardd yn cydnabod oes y 'never had it so good' yng nghanol y pumdegau pan welwyd y pum miliwn o setiau teledu ar aelwydydd Prydain yn dyblu mewn degawd, a phan ddaeth y car yn hanfod yn hytrach nag yn foethusrwydd.

Ond fe gododd Richard Owen Waun ar ei draed, ac fe ddywedodd, 'Canwch "Gwaed y Groes sy'n codi i fyny%.' Ac fe'i canwyd â rhyw arddeliad rhyfedd, a dyblu a threblu 'Gad i'm deimlo/ Awel o Galfaria fryn'.

Yn ystod y misoedd nesaf bydd y nifer o fanciau papur yn treblu a bydd y nifer o fanciau caniau yn dyblu.

Cafwyd trydydd tymor llwyddiannus i'r gyfres o gyngherddau o gerddoriaeth fodern, NOW Hear This, gyda'r gynulleidfa'n dyblu.

Maen debyg y dylai rhywun lawenhau yn y ffaith fod disgwyl i siopio Nadolig arlein fwy na dyblu eleni o gymharu âr llynedd.

Canlyniad hyn oedd mai'r gwaith caletaf yn y Ffôr oedd dyblu'r senglau.

Pan ddeuthum i adnabod Phil gyntaf, yr oedd yn ei breim ac yn dyblu yn y Ffôr, y felin fawr.

Wedi dyblu mewn maint i gynnwys adran ar gyfer disgyblion

Eithr os digwydd bod pennill dros ben mewn cân neu delyneg, neu ddetholiad o awdl, bod yn rheolaidd i'r datgeiniad a'r telynor gyd-ddeall i ddyblu, neu beidio dyblu un rhan o'r gainc fel y bo'n angenrheidiol.

Bu rhaid porthi hyd at fis Mai a bu llawer o alw am wair a silwair a'r pris yn dyblu mewn pythefnos.

trin, yr oeddynt braidd yn ddu yr olwg ac yn anystwyth, ac yr oedd angen nerth corfforol mawr i'w dyblu.

Wedi ei gosod unwaith ni fyddai byth yn tynnu carreg o'i lle i'w hail-osod--dyblu'r gwaith fyddai hynny.

Ar ôl i'r brawd Richard Owen godi i fyny fe ganwyd 'Dyma gariad fel y moroedd', ac wedi dyblu a threblu ar hwnnw fe daeth John Roberts Blaenau i weddio, ac yr oedd y brawd hwnnw y noson honno fel y mae hyd heddiw, yn hynod o afaelgar, ac yr oedd yn gweddi%o â'i lais uchel bod sôn am ddiwygiad yn y Sowth, ac fe ddywedodd lawer gwaith: