Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dyddiadur

dyddiadur

Dyddiadur Dyn Di-waith - Owain Wyn Davies (tud.

Dyddiadur dwyieithog, 17 mis, ar gyfer sefydliadau Cymreig.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd Stryd y Glep a'i galw'n stori hir fer ar ffurf dyddiadur.

Jones a ni i ganol y Diwygiad Methodistaidd yn ei Cyfrinach Hannah, sef dyddiadur un o 'forynion' Hywel Harris yn Nhrefeca.

Dyddiadur Cymraes yn China.

Golwg wahanol ar Gymru'r unfed ganrif ar bymtheg a gawn yn Dyddiadur Mari Gwyn Rhiannon Davies Jones sy'n seiliedig ar fywyd Robert Gwyn y ffoadur Catholig yn oes Elizabeth, ac y mae Bobi Jones yntau'n ymdrin ag argyhoeddiad crefyddol ysol Richard Gwyn y merthyr Catholig yn Gwed Gwyn yn Barn.

gymaint ohonynt ag y gallwch a chadw dyddiadur.

'Rhyfadd 'de.' meddai Marian, y wraig, rhwng ei dannadd a'i thôst a'i marmalêd, wrth droi tudalenna'i dyddiadur.

Jones yn Y Winllan Wen (dyddiadur Stephen Hughes), a chan Nansi Selwood mewn nofel sy'n mapio ardal newydd ac yn creu naws hyfryd gyda'i thafodiaith, sef Brychan Dir.

Mae'r rhif mor uchel nes y bu'n rhaid i gangen Cymru o'r Kennel Club gyhoeddi dyddiadur sy'n rhestru a chadw trefn ar yr holl ddigwyddiadau.

Fe gyhoeddid rhyw fath o ddyddiadur - dyddiadur a dim ond Suliau ynddo fo - Suliau am ddeng mlynedd ymlaen.

Ar ffurf dyddiadur cawn ddilyn helyntion CJ yn ystod y flwyddyn mae'n colli ei thad yn ddisymwth.

Dyddiadur tri mis yn cofnodi teimladau'r awdur tra oedd ei dad yn wael.

'Roeddwn i wedi prynu dyddiadur Suliau ond 'doedd gen i ddim un cyhoeddiad ynddo fo chwaith.

Dyddiadur tri mis yn cofnodi teimladau'r awdur tra bo'i dad yn wael ac yn marw.

Cyhoeddi dyddiadur Anne Frank.

Ceisiwch gadw 'Dyddiadur diet' am ychydig ddyddiau, gan ysgrifennu rhestr o'r bwydydd rydych yn ei bwyta a'r amser a'r lle y cawsant eu bwyta.

Dyna mae hi'n ei ddweud ond mae hi'n cofio'r ffordd y byddai Mam yn rhoi rhannau o'm llythyrau i yn ei dyddiadur yn ystod y rhyfel.

Sole Mates oedd un ohonynt - yn edrych ar berthynas bersonol pobl â'u hesgidiau a The wRap in Cannes - dyddiadur fideo pum rhan o wythnos ym mywyd yr wyl ffilm trwy lygaid amrywiaeth o bobl gan gynnwys cynhyrchydd BBC Radio 1 a dynion sbwriel y dref.

Gan fod yn rhaid talu am bob dyddiadur a archebir, os nad yw cangen yn archebu, ni fydd dyddiaduron ar gyfer y gangen honno.