Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dydyn

dydyn

Y dyddie hyn dydyn nhw ddim hyd yn oed yn ymddangos i fod yn lecio'u gilydd.....

A dydyn nhw ddim yn gwybod ble mae'r llyn hyd yn oed!

Maen nhw'n broffesiynol eu hagwedd a dydyn nhw'n rhoi dim byd i ffwrdd ac ynan gobeithio dwyn gôl - a rydan ni wedi gweld hyn droeon.

Dydyn ni ddim eisio bod yn hwyr.

"Dydyn ni byth yn cael dim i'w yfed, dim ond cael te yn ein llygaid, te yn ein gwallt, te yn ein trwynau, a the ar ein crysau." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn cau un llygad ac yn meddwl yn galed.

Cofiwch, dydyn ni ddim yn angylion o bell ffordd, ond rydyn ni'n fodlon ac yn barod i drio'n gorau.

Ar ben hynny, dydyn nhw ddim yn bethau syn eich cael o un pen i'r Brifddinas i'r llall yn gyflym iawn.

Dydyn nhw ddim yn cael cofrestru eu plant yn ddwyieithog.

Ond ar y cyfan 'dydyn nhw ddim yn gwneud y gorau o gyfleusterau'r stiwdios - neu o leiaf yr hyn a ddatblygwyd gan roc a rôl.

Dydyn nhw ddim yn galw am sgwrs fel y byddan nhw ers talwm.

'Dydyn ni ddim yn poeni gormod am hyn'na.

'Dydyn nhw ddim yn ffit i gael y ddau.' O,

Ac meddai'r dynion bach od, "Dim ond un gadair sydd yn tŷ, a dydyn ni ddim yn cael gorffwys iawn ar _l gweithio'n galed." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn rhoi ei ben ar un ochr ac yn meddwl yn galed.

Dydyn nhw ddim wedi penderfynu pwy fydd ar y bwrdd rheoli - fe fydd cynrychiolwyr o'r Undeb a'r Clybiau.

Digwyddais alw i mewn y diwrnod o'r blaen - a rwyn ymddiheuron gyhoeddus yn awr i'r ddau tu ôl i'r cownter am dorri ar draws eu sgwrs trwy holi am gopi o Restr Testunau Eisteddfod Dinbych y flwyddyn nesaf - a chael yr ateb, Dydyn nhw ddim allan eto, gan un o'r ddau.

Dydyn nhw ddim wedi penderfynu eto ai un clwb fydd yn mynd lan ac un yn disgyn, neu a fydd yna gemau ail-chwarae.

Mae llawer o afiechyd wedi bod yn ddiweddar - symptomau ffliw ac mae'r tair ohonom wedi dioddef yn ogystal â llawer o'r plant yn VIC - dydyn ni ddim yn licio mynd i'r ystafelloedd a pheswch 'germs' drostyn nhw i gyd!

Wrth gwrs, dydyn ni ddim eisiau colli'r hen genhedlaeth ychwaith ac ymdrechir yn llwyddiannus i godi pontydd rhwng yr hen a'r newydd.

Dydy cerddwyr ar y mynyddoedd a'r bryniau ddim yn cynllunio'r daith yn ddigon gofalus, dydyn nhw ddim yn gwrando ar ragolygon y tywydd, dydyn nhw ddim yn gwisgo dillad addas a dydyn nhw ddim yn mynd gyda chymdeithion eraill.

ta beth, mae na bobl dda sydd ddim yn grefyddol o gwbl a dwi'n edmygu'r rheina yn fwy achos dydyn nhw ddim yn disgwyl rhyw wobr yn y nef.

Dydyn nhw ddim yn rhagweld yr un trafferthion yn erbyn Cymru.

"A dim ond un gwely sydd yn y tŷ," meddai'r dynion bach od, "a does dim digon o le i bump mewn un gwely, a dydyn ni ddim yn gallu cysgu."

Dydyn nhw ddim yn fy myd i.

Mae'r trigolion, Mrs Jones, Mr Morris, Miss Parry a Mr Robaits, yn siarad gydol yr amser, ond dydyn nhw'n dweud dim.

Dydyn nhw ddim i weld yn poeni, ond wedi'r cyfan yr ystafelloedd yma yw eu cartrefi nhw.

Dydyn nhw ddim wedi bod yn y ddaear yma ers llawer.