Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dyfarnu

dyfarnu

(d) Ceisiadau heb eu dyfarnu o fewn cyfnod o wyth wythnos:- CYFLWYNWYD er gwybodaeth adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio ar geisiadau a oedd heb eu dyfarnu o fewn cyfnod o wyth wythnos:- Byrfodd - DD - dyddiad derbyn y cais

Oni ellid cynnwys prydferthwch, rhyddid, pechod, dyn a Duw, y tu mewn i'r rhwydwaith hwn, rhaid dyfarnu eu bod yn afreal.

Os oedd y beirniaid yn ei dyfarnu'n orau o blith cystadleuwyr neithiwr ar sail dwy gân - rhai hir oedd yn sicrhau bod ei rhaglen yn ugain munud, mae'n wir - yna rhaid eu bod nhw'n ei hystyried hi'n dalent arbennig iawn.

Dywedodd reffarî y gyfres, Hanumant Singh, mai dyma'r gyfres anodda iddo ei dyfarnu erioed.

Doedd dim modd i Gymru ddarganfod y rhythmau ar tempo cyflym on nhw am eu cael oherwydd y dyfarnu; 22 - 8 o blaid y tîm cartre oedd cyfanswm y cicie cosb ac fe ddaeth hanner rhai Cymru yn y chwarter olaf.

Yn ôl sylwebydd BBC Radio Cymru, Edward Bevan, roedd safon y dyfarnu yn ofnadwy.

Rheithgor yn dyfarnu'r cyn-arweinydd Rhyddfrydol yn ddieuog o gynllwynio i lofruddio.

Mae hynnyn bendant yn wir am ddisgyblaeth yn wyneb dyfarnu oedd yn bathetig.

Parhaodd y gêm banel unigryw Tutti Frutti, y cwis pop a gyflwynir gan Adam Walton sydd hefyd yn cyflwyno sioe nosweithiol, i ddenu cynulleidfaoedd mawr, yn yr un modd ag y gwnaeth Game On, lle mae Rupert Moon, y chwaraewr rygbi rhyngwladol, yn dyfarnu rhwng dau dîm o sêr o fyd chwaraeon i brofi eu gwybodaeth am chwaraeon.

Gwelwyd ugain o gystadleuwyr ar y maes, ond yn anffodus trodd yr hin yn stormus a drycinog - a throdd y beirniaid i'r dafarn leol, gyda'r canlyniad nad oeddynt mewn unrhyw gyflwr i feirniadu'r gystadleuaeth - a rhaid ydoedd gohirio'r dyfarnu hyd at y Llun dilynol.

Mae'n ymddangos mai dyma'r nifer fwyaf o Primetime Emmys erioed i'w dyfarnu i un ffilm.

I Rhian, fel i'r rhan fwyaf o gyfreithwyr, dau beth gwahanol i'w gilydd oedd bod yn ddi-fai a chael eich dyfarnu'n ddieuog.