Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dyff

dyff

Gwraig Dyff.

Chwaer-yng-nghyfraith Dyff.

Wedi ennill y loteri yn 1999 penderfynodd Dyff brynu'r Deri gan ei osod ef a'i deulu yng nghalon y pentre.

Wy a Dyff 'di hala ffortiwn fan hyn dros y blynydde a ma'r Karen fach 'na sy'n berchen y lle yn neud mwy byth o ffortiwn nawr.

Merch Kath a'r diweddar Dyff.

Mab Kath a Dyff.

Bod Hywel yn arfer bod yn fab-yng-nghyfraith i Dyff a Kath.

'Fel wy ishws 'di gweud, wy a Dyff a Mark yn byw fan hyn yn y Deri Arms.

Ma' record 'da Dyff... a Mark 'fyd.

Dechreuodd weithio fel glanhawraig ffenestri gyda Dyff ond gadawodd Gwmderi ar ôl darganfod fod gan Dyff gysylltiadau efo'r byd tanddaearol.

Daeth Dyff i'r cwm yn 1993 wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar.

Fel wy ishws 'di gweud, wy a Dyff a Mark yn byw fan hyn yn y Deri Arms.

Prynodd Dyff y Deri a chafodd Kath drwydded i redeg y lle.

Yn 1999 y cyrhaeddodd Beti Gwmderi a hynny i helpu Dyff a Kath i ddathlu ennill y loteri.

Mai Dyfan yw enw iawn Dyff.

Closiodd Mrs Mac a Dyff eto a phenderfynodd y ddau adael y cwm.

Yn 1998 daeth yn ôl i ofyn i Dyff fynd i fyw ati i Tenerife ond dewisodd Dyff aros gyda Kath.

Cafodd Mrs Mac ailgynnig ar hapusrwydd yn 1997 pan ddechreuodd gael affêr gyda Dyff.

Dychwelodd Stacey drachefn ym mis Tachwedd 1999 - 'roedd Kath a Dyff angen ei help i achub busnes y Deri.

Trodd Mark yn erbyn Dyff a llwyddodd i'w anfon i'r carchar drwy blannu offer wedi ei ddwyn arno.

Wel, Dyff, y gwr, brynodd y lle.

Dyna a gâi hi, bellach, yn bupur a halen gyda phob pryd bwyd, ei anturiaethau ef ar y Sara Huws, fel y byddai ef yn llanc i gyd yn gwneud plym dyff i'r criw ac yn dringo'r mastiau fel mwnci.

Mae Mark yn anhapus gyda llwyddiant Dyff ar y loteri gan mai dim ond 10,000 a gafodd gan ei dad.

Daeth tro mawr ar fyd Kath a'i theulu yn mis Gorffennaf 1999 pan enillodd Dyff arian mawr ar y loteri.