Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dygymod

dygymod

Unwaith eto allwn i wneud dim ond edmygu dewrder y gwragedd yma a cheisio cyfleu'r ffordd urddasol y maen nhw wedi dygymod â'r sefyllfa a dechrau bywyd newydd yn wyneb caledi mawr.

Ond dyw pobl yr oes hon ddim yn gweld hynny.' 'Dwyt ti erioed wedi dygymod â'r bywyd syml, Jonathan?

Roedd wedi'i fagu i dderbyn fod yna ddimensiwn goruwchnatuiol yn gysylltiedig a phob dim, a bod ysbrydion drwg yn ffaith yr oedd yn rhaid dygymod a hi.

Hanes Heledd yn cael trafferth dygymod â bywyd wedi i'w mam ailbriodi.

Wrth gwrs mae posib cymhwyso pob system bonws i gymryd pethau fel hyn i ystyriaeth; a dydw i ddim yn cael trafferth o gwbwl dygymod a'r syniad o dalu i athrawon am yr hyn maen nhw'n ei gyflawni - cyn belled bod y drefn yn medru mesur yn gywir werth eu gwaith a chymryd i ystyriaeth y cratiau mawr, anhwylus.

Roedd yn methu'n lan ,a dygymod a hynny.

Fodd bynnag, braf gweld nad y Gymraeg yw'r unig iaith syn cael trafferth dygymod ar arfer Saesneg gwirion o gael dau air am yr un peth.

Rhwng ynny, ar ffaith ein bod yn gorfod dygymod â merched - maen syndod nad ydym angen welingtons i gerdded drwyr holl ddagrau.

Yn gyntaf,yr oedd esgobaethau Cymru wedi dygymod ers cenedlaethau ag esgobion absennol.

Serch hynny, nid yw gwybod hyn yn ei gwneud yn haws dygymod ag annheyrngarwch llawer o Gymry tuag at eu cenedl.

Nid oedd cofrestrydd y Coleg ar y pryd yn ei chael yn hawdd dygymod â brwdfrydedd cenedlaethol y myfyrwyr.

Yn wir, cyfaddefodd ef y byddai ar goll yn ceisio dygymod a'r dechnoleg fodern.

Darganfu nad oedd yn gallu dygymod â'i duedd flaenorol i gondemnio Eglwys Rufain am ei llygredd a gwendidau eraill, a gofynnai iddo'i hun tybed ai yr eglwys honno yn unig oedd yn ddigon cryf i amddiffyn crefydd yn erbyn ymosodiadau'r rhyddfrydwyr seciwlar.