Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dylech

dylech

Cofiwch Dylech blygu eich penliniau AC NID EICH CEFN cyn codi rhywbeth, fel ' bod cyhyrau'r glun yn cymryd y straen.

Os ydych wedi cael llawer o lwc wrth ddefnyddio un hen ffon yna dylech ei chario gyda chi yn y bag er nad yw'n cael ei defnyddio bellach.

"Wn i ddim beth fydd eich rhieni chi'n ei ddweud Nia, ond mi fuaswn i'n meddwl y dylech chithau hefyd fynd ymlaen â'ch cwrs.

Dylech ystyried eich nodau mewn dwy wahanol ffordd.

Dylech fod yn prynu dwy botel, ond peidiwch a dychryn gyda'r pris!

Dylech ysgrifennu am yr archwiliad gan ddefnyddio'r penawdau canlynol:

Dylech geisio cael adborth gan aelodau'r Pwyllgor am y ffordd wnaethoch chi gadeirio'r cyfarfod o ran dwyieithrwydd.

Dylech gyflwyno'r allwedd ar ffurf poster a dylech gysylltu'r gwaith â Rhaglen Astudio a Thargedau Cyrhaeddiad y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Pa ddull bynnag o gynnal eich pwysau y byddwch yn ei ddewis, dylech barhau i bwyso'ch hun yn eithaf reholaidd.

Dylech fod yn dwys ystyried a fydd eich carafan yn cael ei defnyddio yn hwyr yn yr hydref a i mewn i'r gaeaf.

Dylech chwithau wneud yr un peth.

Dylech amcanu at osgoi rhoi'r pwysau rydych wedi eu colli yn ol.

Dylech nodi fod y Pwyllgor wedi cytuno ar yr ymateb hwn yn sgîl darllen tair dogfen arall yn ogystal, sef

Dylech wneud cais yn ddi-oed i Glerc Llys yr Ynadon.' Drueni nad oeddynt wedi dweud o'r blaen.

Ni ddylai mwy na dwy garafan fod mewn rhes, ac os digwydd i chi ymuno a chriw o ddwy neu ragor, dylech aros.

Ar ôl i chwi gwblhau pob un o'r aseiniadau dylech ystyried pa mor bell yr ydych wedi mynd ymlaen i gyflawni un neu fwy o'r Cymwyseddau a ddisgrifir gan Y Cofnod Cyrhaeddiad.

Dylech roi blychau nythu ar gyfer cudyllod a thylluannod gwyn yn ddigon uchel o'r llawr ar safle eang, tawel, lle na fydd aflonyddu ar yr adar.

Dylech ddewis o leiaf bedair gwahanol ardal o fewn eich amgylchedd leol ac archwiio pob un.

Mae'r amrannau a hefyd socedi'r llygaid yn eu gwarchod rhag cael eu taro, ond dylech gofio hefyd i beidio ac edrych i lygad yr haul; mae'r retina'n sensitif iawn, a gellir ei niweidio.