Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dylem

dylem

Efallai y dylem ninnau deimlon brafiach am wneud yr un modd.

Mae'r National Mineral Water Information Service yn pregethu y dylem yfed wyth gwydrad o ddwr y dydd.

Os ydym am edrych ar wlad sydd i'w chymharu â'r hyn allai ddigwydd yng Nghymru, yna at y Basgiaid y dylem droi.

Cyn mentro i ateb y cwestiwn yn fanwl, efallai y dylem ei osod yn ei gyd-destun.

Yn hytrach, dylem adeiladu ar ein cryfderau yn y diwydiant ceir, electroneg ac awyrennau.

dylem barchu ein hetifeddiaeth a gwneud yn fawr o bechod.

Efallai nad ydym bob amser yn sylweddoli lawn cymaint ag y dylem y fath gyfuniad prin o gynwysterau y mae'n rhaid wrthynt mewn cyfieithydd ysgrythurol.

Wrth weld unrhyw fargen, dylem fod yn ceisio dyfalu pam tybed fod y gwerthwr mor awyddus i gael gwared a'r garafan os yw hi mewn cystal cyflwr ac y mynn ei bod.

Felly dylem fod yn gwneud yr hyn a allwn i ddatrys y problemau yr ydym wedi eu hachosi.

Ymhellach, dylem annog ein gilydd nid yn unig i greu pethau sy'n rhoi gwell gwasanaeth inni ond i'w gwneud yn fwy o'n pethau ni'n hunain."

Erbyn hyn roedd hi'n hwyr a dylem i gyd fod wedi bod gartref ers amser ac felly, gadawsom y swyddfa gan adael Mr Roberts Thomas, fel y tybiem, i ffonio'r Prif Uwch-Arolygydd, Mr Merfyn Morgan, gyda chanlyniadau ein hymdrechion.

Ond, dim ond technoleg ifanc yw mynd i'r gofod i edrych ar y sêr, ac yn y degawdau nesaf dylem ddatblygu'r gallu i ymchwilio'r bydysawd mewn manylder nad oedd Galileo hyd yn oed yn gallu breuddwydio amdano.

Yr un wythnos ag yr oedd rhyw arbenigwr neu'i gilydd yn cyhoeddi fod cwrw yn dda inni gallech fentro y byddai'n rhaid i rywun gael difetha popeth trwy ddweud y dylem yfed mwy o ddwr.

Mae'n ein pwnio i weld ein bod yn llunwyr hanes, ac y dylem fod yn ymwybodol o oblygiadau'n dewisiadau ni yn y presennol.

Dylem osgoi'r demtasiwn i feddwl amdanynt fel rhai na ellir gwneud dim ohonynt.

Bryd hynny y dylem gofio mor gynhwysfawr ydi cadw tū.

Gan fy mod wedi sôn yn barod am yr alabaster ar draeth Penarth, efallai mai yno y dylem fynd nesaf gan gerdded i lawr i'r traeth o'r maes parcio.

A chaniata/ u na wyddom nemor ddim am y cymorth a roes dylem gofio y disgrifir ef fel un o gynrychiolwyr pwysicaf y Dadeni Dysg yng Nghymru.

Yn ddelfrydol, wrth ymgymryd â'r broses o wneud cyllideb, dylem ystyried pob rhan o'r busnes.

Ni wyddai'r un ohonom ein tri sut y dylem ymateb i'r fath ddisgwyliadau.

Efallai y dylem gofio weithiau yr hyn a ddigwyddodd yng Nghymru yn dilyn y refferendwm yn 1979.

Cyn clirio rhywle, sydd i ni yn edrych yn anialwch, hwyrach y dylem feddwl ein bod yn dinistrio man sydd i'r pincod 'yn llifeirio o laeth a mêl.'

Dylem ofyn i'r Arglwydd pa wersi y mae Ef am i ni eu dysgu o'r cyfan.

Felly dylem roddi ein hunain yn nwylo'r hwn sydd a'r gallu i'n cadw yn ddi-gwymp.