Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dymunai

dymunai

Dymunai gyfleu agwedd ar realiti nas gwelir ar wyneb pethau - agwedd sydd yn ddigon hawdd i ddyn ei chuddio rhagddo ef ei hun gan ei gwthio ymhell tu hwnt i gyrraedd meddwl.

Nid oes amheuaeth nad oedd ganddo, fel sawl bardd arall, synhwyrau main ond gan mor angerddol oedd ei ymserchu yn nodweddion y byd o'i gwmpas dymunai iddynt fod yn feinach byth.

Cerddi eraill: Hedd Wyn oedd yr ail, ond iddo ef y dymunai J. J. Williams roi'r Gadair.

Dymunai Gerallt Lloyd Owen roi'r Gadair i Emyr Lewis.

Yr ail oedd Ieuan Wyn, ac ef y dymunai Dic Jones ei gadeirio.

Dymunai i'r ddaear ei lyncu a'r môr lifo drosto a'i foddi.

Yn ei hanfod, cenedlaetholdeb diwylliannol yn hytrach nag annibyniaeth wleidyddol y dymunai ef i'r blaid newydd fabwysiadu - awgrymodd y gallai annibyniaeth wleidyddol awrain at drais a gormes.

Dymunai Cynan roi'r Goron i Amanwy (D.

Yn ail dymunai gael bod yn nawdd santes cariadon ac yn drydydd fod heb gariad ei hun byth eto.

I Norman Closs Parry y dymunai John Roderick Rees roi'r Goron.