Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dynnwyd

dynnwyd

Ac fe ddaeth y dydd pan godwyd baneri ar ben pob glofa, uwch y ddrifft hon, a'r pwll acw, ac fe dynnwyd lluniau'r glowyr buddugoliaethus, gwynder eu gwenau yn hollti'r du%wch a orchuddiai'u hwynebau, yn dathlu'r dydd pan ddaeth y cyfan oll yn eiddo i blant yr addewid.

Does dim dadl na fu'r holl luniau a dynnwyd o'r newyn yn Somalia yn gyfrifol am achub bywyd miloedd o'i phobl.

Cefais ymateb grêt i'r llun cyhoeddusrwydd o dynnwyd fel y Royle Family.

Pan dynnwyd sylw'r gwleidydd dylanwadol, Iarll Leicester, un o noddwyr y Piwritaniaid, at yr hyn a ddigwyddodd yr oedd yn bur ddig a mynnodd gan yr esgob atal ei law.

Yn anffodus, mae gwneud copi%au o'r holl ffilm a dynnwyd wrth weithio broject allanol yn ychwanegu'n fawr at gost.

Felly, yn ogystal â'r ffaith bod y lluniau yn 'ddyfnach' na lluniau a dynnwyd â phlatiau ffotograffig, gellir chwarae gyda nhw ar y cyfrifiadur a chanolbwyntio'n haws ar wahanol rychwantau disgleirdeb yn y llun.

Ys dywed Kenneth Morgan, "...(a dynnwyd o'r werin)'." I'r gweithwyr, bu capeli ymneilltuol am dair neu bedair cenhedlaeth yr hyn yw clybiau ein cyfnod ni iddynt.

Cofiais mewn fflach am y lluniau roedden ni wedi eu tynnu ar fwrdd yr Hercules, a'r lluniau o sefydliadau milwrol a dynnwyd drwy ffenestr y bws.

Gallant wneud hyn ar safle'r ffilmio trwy edrych ar y dilyniant cyntaf a dynnwyd ganddynt.

Ceir olion mewn lluniau a dynnwyd o'r awyr sy'n dangos bod ŷd yn cael ei dyfu gerllaw'r ddinas yn amser y Brythoniaid.