Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dyrchafu

dyrchafu

Bu wrthi ers degawdau yn dyrchafu gweledigaeth ei blaid.

Dyrchafu Abertawe yn ddinas.

Dyrchafu Abertawe yn ddinas.

Ond a'n gwaredo ni, ym myd theatr plant, rhag gwthio ein diwylliant, rhag dyrchafu ein credoau a'n hargyhoeddiadau fel y rhai gorau a'r rhai mwyaf gwaraidd, ar draul rhai eraill.

Roedd dyrchafu un o'r aelodau gwreiddiol yn ffordd o lacio'r gwrthdaro.

Bu wrthi'n brysur yn creu delweddau am ein nawddsant er mwyn dyrchafu esgobaeth Ty Ddewi.

Mae dau aelod o'r tîm, Peter Rogers a Spencer John wedi eu dyrchafu i'r brif garfan.

Er y gall hyn swnio fel esthetigiaeth, sef dyrchafu celfyddyd er ei mwyn ei hun, nid dyna a olygir.

Dyrchafu Coleg Polytechnig Trefforest yn Brifysgol Morgannwg.

Go brin y bydd hynny yn wir am Helen Mary Jones os y bydd hi'n cael ei dyrchafu o fewn Plaid Cymru.

I wneud cyfiawnder â'r gweld hwnnw ni thâl dyrchafu un wedd ar y bydysawd a darostwng pob peth arall iddi.

Dyrchafu Tyddewi yn ddinas.

Ond os oedd 'gwedd ei ymddangosiad yn brawychu'r gwan eu ffydd', yn ôl Nantlais eto, 'roedd 'ei lais fel diliau cariad a'i wên oedd fel bore ddydd.' Siaradodd yr Iesu wrthynt ar unwaith, ac o gymryd y geiriau gan Marc, Mathew ac Ioan gyda'i gilydd, yr oedd balm i'w harswyd ynddynt: 'Codwch eich calon Myfi yw; peidiwch ag ofni.' Fel y gŵyr y cyfarwydd, yr oedd rhinwedd rhyfeddol yn y geiriau Myfi yw ar enau Iesu Grist, yn enwedig yn yr Efengyl yn ôl Ioan: 'Myfi yw [y Meseial] sef yr un sy'n siarad â thi 'Pan fyddwch wedi dyrchafu Mab y Dyn byddwch yn gwybod mai myfi yw'; 'Yn wir, yn wir, 'rwy'n dweud wrthych, cyn geni Abraham,yr wyf fi'; 'Pwy yr ydych yn ei geisio?' 'Iesu o Nasareth,' meddent hwythau.

Caerdydd yn cael ei dyrchafu'n ddinas.

Cawsai ei lle o bryd i'w gilydd yng ngherddi'r prifeirdd, mae'n wir, ond roedd cael ei dyrchafu i gategori'r testunau deugain punt yn brofiad newydd iddi.