Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dysgais

dysgais

Jones Roberts, yn athrawon arnom ar ein taith i fyny'r ysgol ac wrth eu traed hwy y dysgais am fywyd Crist, teithiau yr Apostol Paul a helyntion rhai o gewri'r Hen Destament.

Tro'r ail garfan nawr, a dysgais am dair wythnos eto, a sioe ar ei therfyn fel o'r blaen.

Fel y dywedais, ar faterion eraill yr oedd yn gwmniwr diddan a diddorol, a dysgais lawer ganddo.

Rhoddodd gychwyn i do ar ôl to o blant, ac yno y dysgais i'r llythrennau, oherwydd yr oedd yr wyddor ar y wal, a gan fod Miss Roberts yn tynnu ymlaen mewn dyddiau, cadwai at yr hen drefn o ddysgu plant i ddarllen yn yr Ysgol Sul.

Byddwn yn aml yn mynd gyda'r pysgotwyr ben bore, tua phump o'r gloch fel arfer yn yr haf i ddal mecryll.Dysgais y gamp o ddal pollock a sut i 'redeg rhwydi' a dal sgadan hefyd.

Yn y cyfarfodydd dysgais y morse code a'r semaphore, sut i wneud cylymau o bob math a thrafod cwch hwyliau, sut i godi pabell a chwythu biwgl a sut i blygu baner yr Union Jack, ei chodi i dop y polyn a'i hagor yn daclus.

Caewyd un salon er mwyn i fi gael lle i ddysgu ac am dair wythnos dysgais y grwp cyntaf o'r prif drinwyr gwallt.

Dysgais lawer iawn yng nghwmni Bob Davies.

Eleni y dysgais i e'n iawn hefyd.

Yn yr amser byr y bu+m mewn cysylltiad ag ef dysgais ganddo un wers fawr, sef fod safon y gwir Gristion yn safon uchel iawn.

A dyna pryd y dysgais i fod het a gwasgod yn bethau hanfodol angenrheidiol i bob ymgeisydd am y weinidogaeth.

Dysgais fwy am Owain Glyndwr ac Owen M.Edwards yn ei gwmni ef nag a wnes yn yr ysgol ddyddiol, slant Seisnig oedd i'r addysg yn honno, a gofelid na chaem glywed gormod am ramant ein cenedl yn y gorffennol.

Rhyw fagu llwynog oedd hynny - datgelu gwybodaeth i arall, ond byddai hogiau gorsaf Caernarfon yn barod iawn i'm dysgu, a dysgais lawer oddi wrthynt.