Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dysgir

dysgir

Ond, os mai trwy gyfrwng iaith wahanol y dysgir plant y mae'r Saesneg yn famiaith iddynt dyna broblemau.

Dysgir yn y llyfr sut i drin pob anhwylder ar fuwch, dafad a cheffyl.

Os mai trwy gyfrwng y Saesneg y dysgir plant, pa iaith bynnag eu mamiaith - boed hynny yng Nghymru neu yma yng Nghaerl^yr lle mae chwarter y plant sy'n byw yma yn Asiaid neu yn yr Unol Daleithiau lle mae lleiafrif arwyddocaol Hispanig neu mewn llawer man ledled y byd - nid oes byth broblemau mae'n ymddangos.

Gall y ddarpariaeth o ran themâu trawsgwricwlaidd a datblygu'r dimensiwn Cymreig o fewn ysgolion fod ar sawl ffurf wahanol, ac efallai y dysgir rhai agweddau mewn nifer o feysydd pynciol.

Gwahaniaethedd - drwy addasu'r cyrsiau a'r modd y'u dysgir yn ôl gallu, angen a dyhead y dysgwr.

Mewn cynllun arall, dysgir ffermwyr lleol sut i wastata/ u'r tir er mwyn creu terasau.