Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dywedaf

dywedaf

O ran cythreuldeb (cewch weld mewn eiliad paham y dywedaf 'o ran cythreuldeb') âi Jane, fy ngwraig, i ateb y ffôn; yn ddi-ffael dywedai Dr Kate, 'Dydw i ddim yn eich clywed chi.

Dywedaf innau - os digwydd i'r pysgotwr daro ar y diwrnod y mae'r pysgod yn llwglyd - oer neu gynnes - yna mae diwrnod i'w gofio o'i flaen!

Dywedaf wrthych be wnaf â chwi.

Dywedaf yn wylaidd fy mod wedi cael y fraint o fraenaru'r tir ychydig yng Ngheredigion ar gyfer ei ddyfod.

Ddarllenwr annwyl, dywedaf wrthych ei bod yn anodd iawn i un dyn roi terfyn ar ganu clwb rygbi heb achos go dda!

Os dywedaf ar y dechrau fel hyn nad oes gennyf ddim gwybodaeth dechnegol am gerddoriaeth, fe ofynnir ar unwaith paham yr wyf yn mentro sgrifennu amdani ynteu?

Er mai o'm hanfodd y dywedaf hyn, rhaid imi gyfaddef nad oes dim gwell dan haul nefol na gūr ar y Dôl i ddangos nerth a gwydnwch priodas ac i ddangos partneriaeth dda.

Gadewch imi esbonio yn gyntaf pam y dywedaf mai'r frawddeg hon yw craidd cynllunio iaith, ac yn ail sut y gellid defnyddio'r wybodaeth ryfedd honno i adeiladu cwrs o gwbl.