Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dywedais

dywedais

A chynigiodd yr un gwr ddau swUt i minnau os awn, dywedais wrtho yr awn; a rhedais o heol y Bont Pawr oddi amgylch yr HaU yng nghanol y dref yn noethlyrnun; a dychrynodd rhyw wraig feichiog wrth fy ngweld, nes yr aeth yn sal.

Dywedais eisoes, fod bwyd y gwesty'n sal - felly, rhaid oedd cynllunio ymgyrch fwyta am wedill yr wythnos.

Fel y dywedais, ar faterion eraill yr oedd yn gwmniwr diddan a diddorol, a dysgais lawer ganddo.

Dywedais nad oeddwn yn barod i ateb y cwestiwn.

Fel y dywedais, mae meiri Ffrainc yn bobol graff.

Ddim yn licio'r gwir pan glywi di e.' 'Edrych 'ma gw'boi,' roedd dwylo Dilwyn allan o'i bocedi bellach, 'dyweda di un gair arall am Rhian ac mi ladda i di, fel y dywedais i'r noswaith o'r blaen.'

Yn ystyr arall y gair yn wahanol neu yn unigryw un o'n peciwliaritis ni meddwn yw ein bod yn hoff iawn o roi llys enwau ar bobol a rhoddais yr engreifftiau Dai the Post, Bessie the Milk ac yn y blaen yna dywedais 'This is one peculiar and proud Welshman who cannot wait until the day he can call this lady Maggie Number Ten' wel, fe aeth y lle yn danbaud!

Yr oedd fy stumog i'n dechrau troi, ac er mwyn rhoi taw ar Jini am ennyd, dywedais, 'Allwch chi ddim dod o hyd i eira llynedd, heb sôn am ei bwyso!

Dywedais gyda pheth petruster - 'Preseli'.

Awn yn ol i Lanfaethlu eto fel y dywedais o'r blaen, 'tua'r lle bu dechre'r daith'.

Dywedais wrtho am ei gyflwyno i ti pe byddai'r Arglwydd yn fy ngalw'n annisgwyl.

Dywedais gynnau fod Thomas Parry yn y pantheon.

Atebodd Iesu, 'Dywedais wrthych mai myfi yw' Heb sôn am y datganiadau mawr Myfi yw bara'r bywyd etc, y mae'r ymadrodd yn atseinio Ydwyf yr Hwn Ydwyf a Myfi yw Efe.

Dywedais ein bod ni'r Cymry yn bobol peciwliar yn nau ystyr y gair.

Ar unwaith dywedais am y goban sidan a chladdwyd ef ddiwrnod cyn y Nadolig.

Ar y ffordd wrth fynd i Lunden Gwelais wraig yn bwyta bricsen Dywedais wrthi am beidio tagu, Fod y dr yn agos ati.

yn teimlo'n gorfforol, fel y dywedais, fy mod ddwywaith fy maint arferol, ac yn feddiannol ar ddwywaith fy nerth.

Fel y dywedais i gynnau roeddwn i wedi bod yn gwylio Twm Dafis ers tro ond heb gael arwydd ei fod yn gwneud unrhyw beth o'i le.

Yr oedd yn ŵr manwl, fel y dywedais, ac ni allai oddef harum scarum o broffeswr; ond gan nad beth a fyddai colledion a diffygion dyn, os credai Abel ei fod yn onest, cydymdeimlai'n ddwfn ag ef.

Dywedais eisoes mai o America y daw nifer fawr o'r straeon hyn, am mai yno yr astudir ac y cesglir y straeon yn bennaf.

Cwynais, ond dywedais fy mod am fynd ymlaen â'r achos, i'w gael e drosodd, a hithau'n siarad Saesneg.

Yna daeth Margaret Thatcher ataf a dywedais wrthi wrth ei hebrwng tuag at y neuadd orlawn beth oedd trefn y noson.

Dywedais wrth Jock am gadw'i lygaid yn agored rhag i 'Gwep Babi' ddod yn ôl, a rhuthrais at waelod y to lle'r oedd y ferch erbyn hyn yn gwyro trosodd, a bron syrthio bendramwnwgl i'r iard.

Dywedais ar hyd yr haf, ia, gan god hi yn amhosibl mynd yn y gaeaf o herwydd y ffyrdd oedd yn mynd yn anhramwyol efo'r glaw.

Dywedais ein bod ni yn byw yn agos i chile, am hynny, oedd llawer o'r bobol yma yn byw yn agos, a nid y rhai gorau, gwaetha'r modd.

Dywedais wrtho Ef nad oeddwn am gefnu ar Y Weinidogaeth Iacha/ u ond byddai'n rhaid imi wneud oni chawn esboniad.

Dywedais fy neges yn syml.