Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dywediadau

dywediadau

Roedd gan yr hen Lloyd y ddawn ddiamheuol o hoelio sylw'i gynulleidfa gyda dywediadau a delweddau cofiadwy, megis "Mae'r diafol fel y clacwydd, pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi wedi ei goncro, mae e'n troi 'nol ac yn eich brathu chi." Ar un achlysur fe gyhuddodd ei braidd o fod "mor gul a whilen racer".

Byddwn yn trafod llawer gyda John Garn am gymeriadau Pen Llŷn a'u dywediadau bachog.

Ceir nifer helaeth o eiriau a dywediadau yn Sbaeneg sydd fel adlais o'r cysylltiadau a fu ers talwm.

Duw'n unig a wyr beth oedd ymateb y saint yn nwfn eu calonnau wrth i'r straeon a'r dywediadau carlamus arllwys yn un llifeiriant o'i enau.

Rydych chi'n gynulleidfa rhy barchus i fi fentro ailadrodd rhai o'r storiau a'r dywediadau carlamus a oedd yn cylchredeg ar y pryd.

Oedd, fe oedd yn gymeriad lliwgar, gyda iaith a dywediadau yr un mor liwgar.

DYWEDIADAU AM Y TYWYDD - yng ngofal Twm Elias