Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dywydd

dywydd

Pan ddaethpwyd i dywydd gwell cofiodd Mr Hughes am olwynion oedd yn y llwyth.

Doedd dim hanes am dywydd gwair, felly codais fy mhac a'i throi hi am Iwerddon.

Arwydd o dywydd garw iawn medd y rhai sy'n gwybod helynt yr adar, pan ddaw yr ymwelydd hwn atom yr holl ffordd o Siberia bell.

Tynnodd ei sgrafell dros esgob Bangor a'r deon am iddynt ofni cario croes ar bererindod i Ynys Enlli heb addewid o ymbare\l a bws a thywydd braf i groesi, gan of yn yn bryfoclyd, pa fath dywydd oedd hi tybed pan gariai Iesu ei groes real, drom, ar lethrau Calfaria.

Campus ar dywydd fel heddiw, debygwn i.

Wnes i 'rioed chware yn y fath dywydd llethol, lle'r oedd y chwys yn tasgu dim ond wrth wneud y symudiad lleia, heb sôn am garlamu o gwmpas y lle ar ôl tipyn o bêl.

Oherwydd ei dywydd oer a'i olwg lom mae pawb yn falch mai mis bach ydyw.

A phan fydd hi'n haul braf, wel yr ateb adeg hynny ydi nad ydynt yn dod i r golwg ar dywydd sy'n rhy boeth.

Yn enwedig ac yntau'n ymddwyn fel petai yn fy herio i i fynd a'i adael o ar ei ben ei hun yn y fflat yma ar y fath dywydd.

Aeth y llong yn ôl i Newcastle ond nid oes sôn am dywydd mawr o gwbwl.

Creadur penderfynol yw Pedr, fe fyn fynd ymlaen.' 'Pedr,' meddai Ioan, 'y mae hi'n dywydd ofnadwy.' 'Wel, ydyw,' meddai Pedr, a lluwch ton yn mynd dros ei wyneb; 'Ydyw, mae hi,' meddai.

Mae yna ymadrodd hyfryd i ddisgrifio tywydd ar ddechrau dydd pan fedr fynd yn hindda neu'n ddrycin: rhyw dywydd "be wna i' yn 'te.

Craidd cyson hwnnw oedd ei ymgais i fynegi hanfod y profiad a gai wyneb yn wyneb â golygfa arbennig mewn gwahanol lecynnau ar wahanol adegau ar y dydd a gwahanol dywydd.

Mae Smot ei hun yn hen ffefryn gyda phlant o bob oed, ac mae croeso mawr bob tro mae na lyfr newydd gyda Smot ynddo fo - er nad dim straeon am Smot yw'r ddau lyfr yma, yn hytrach rhestrau o deganau a gwahanol dywydd.

Mae dipyn o drafod wedi bod pa dywydd yw'r mwyaf ffafriol i'w dal.