Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ebwy

ebwy

Mae Penybont yn bumed a Glyn Ebwy yn isa on un.

Mwy o aflonyddwch cymdeithasol yn codi i'r wyneb wedi ymosodiadau ar dai a busnesau Iddewon yn Nhredegar, Bargoed a Glyn Ebwy.

Yn y gemau nesa wrth i'r râs am Ewrop gyflymu tua'r diwedd bydd Castell Nedd yn chwarae ei gêm ola yn erbyn Glyn Ebwy nos Wener.

Ennill am yr eildro yn unig yn y Cynghrair wnaeth Glyn Ebwy neithiwr.

Y ddau yw asgellwr Castell Nedd, Shane Williams, a mewnwr Glyn Ebwy a chapten y daith, Richard Smith.

Bydd Scott Mitchell, ail faswr Casnewydd, yn chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf.

Mae Glyn Ebwy wedi bygwth tynnu allan o'u gêm yn erbyn Dax yn Nharian Ewrop, heno.

Bydd on chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf ar ôl cyfnod digon anhapus yng Nghaerfaddon.

Rwy'n meddwl fod yr awdl yma (sef ei awdl gadeiriol yng Nglyn Ebwy, 1958, i Gaerllion-ar-Wysg lle mae'r henwr yn cynghori'r gwr ifanc i gadw'n glir o gaer y Rhufeiniaid) yn fwy perthnasol i'r sefyllfa sy 'da ni heddi (nag oedd hi adeg ei chyfansoddi yn 1958).

Michael Foot yn ennill is-etholiad yng Nglyn Ebwy.

Ni wedi whare'n wael oddi cartref ond roedd hi'n bwysig bod ni wedi ennill lan yng Nglyn Ebwy yr wythnos dwetha.

Erbyn diwedd y ganrif mae'r diwydiant glo wedi diflannu i bob pwrpas, mae'r gweithfeydd dur mawr yn Shotton, Glyn Ebwy a Chaerdydd wedi cau, ac mae nifer y rhai sy'n gweithio mewn amaethyddiaeth wedi haneru.

Yn dilyn tymor disglaer gyda Glyn Ebwy, roedd y clo Deiniol Jones yn chwarae ei gêm gynta i Gymru.

Mae gwaith ail-adeiladu i'w wneud gan Lyn Ebwy yn dilyn ymadawiad Deiniol Jones a Nathan Budgett i Benybont.

Ni all Glyn Ebwy fforddio gwneud siwrne ofer oherwydd maen nhw mewn trafferthion ariannol dybryd ar hyn o bryd.

Y gêm gynta fydd honno rhwng y ddau glwb o Went, Glyn Ebwy a Chasnewydd.

Roedd un gêm arall i fod neithiwr yng ghynghrair Cymru a'r Alban - Glyn Ebwy yn erbyn Caeredin.

Mae Cross Keys, felly, ar y gwaelod - naw pwynt y tu ôl i Lyn Ebwy.

Hefyd yn ymuno â Glyn Ebwy mae dau chwaraewr rheng ôl Cross Keys, Will Thomas a Rhys Williams.

Cyhoeddodd hyfforddwr Glyn Ebwy, Mike Ruddock, mai gyda'r clwb y bydd ei ddyfodol.

Ffoniodd Glyn Ebwy y gwesty lle roeddan nhw'n aros i wneud trefniadau prydau bwyd.

Mae pwyllgor technegol Undeb Rygbi Cymru wedi argymell penodi Ruddock yn hyfforddwr Tîm A Cymru a mae o wedi cael cynnig swydd hyfforddwr Glyn Ebwy.

Mae Glyn Ebwy wedi rhyddhau eu capten, Mark Jones, cyn-wythwr tîm Cymru.

Maen ymddangos yn debyg y bydd Mike Ruddock yn dychwelyd i Gymru i hyfforddi Glyn Ebwy - a thîm A Cymru, hefyd, o bosib.

Mae e eisoes wedi cael trafodaethau gyda Glyn Ebwy a chytuno telerau.